Arweinydd Caerdydd: Pleidlais o ddiffyg hyder

Cyhoeddwyd
Protestwyr
Disgrifiad o’r llun,
Daeth tua 100 o brotestwyr i'r cyfarfod nos Iau

Mae arweinydd Cyngor Caerdydd wedi dweud mai "gwleidydda" yw'r cynnig am bleidlais o ddiffyg hyder yn ei erbyn.

Daw honiadau'r cynghorydd Phil Bale wedi i Gyngor Caerdydd ddod i gytundeb ynglŷn â chyllideb fydd yn mynd i'r afael â diffyg ariannol o £48.3m, a hynny wedi trafodaethau maith.

Mi wnaeth y cynghorwyr bleidleisio i gymeradwyo cynlluniau cabinet Llafur, fydd yn golygu bod treth y cyngor yn cynyddu 5% a hyd at 600 o swyddi dan fygythiad.

Cafodd y gyllideb ei chymeradwyo wedi i'r grŵp Llafur gyflwyno nifer o gynlluniau newydd er mwyn sicrhau cefnogaeth eu haelodau meinciau cefn.

Roedd y cynlluniau newydd yn cynnwys sicrhau bod arian ychwanegol ar gael i ddiogelu rhai gwasanaethau, megis canolfannau cymunedol, grwpiau chwarae plant a gwasanaethau cyffuriau.

Yn dilyn y newidiadau hwyr, mi wnaeth y gwrthbleidiau gynnig pleidlais o ddiffyg hyder yn Mr Bale.

Mae disgwyl y bydd pleidlais ar y cynnig yn cael ei chynnal wythnos nesaf.

Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd Phil Bale yn wynebu pleidlais o ddiffyg hyder

Ond mae Mr Bale wedi dweud mai "gwleidydda" gan y Ceidwadwyr a'r Democratiaid Rhyddfrydol yw'r cynnig, wrth i'r ddwy blaid gystadlu gyda Llafur ar gyfer rhai o etholaethau'r ddinas yn yr etholiad cyffredinol.

Er gwaethaf anfodlonrwydd ymysg y grŵp Llafur ynglŷn â'i arweinyddiaeth, dywedodd wrth BBC Cymru nad oedd yn ystyried ei sefyllfa.

Dywedodd: "Rydw i'n meddwl ei bod hi'n bwysig iawn ein bod ni'n gwneud beth sydd orau i Gaerdydd.

"Ein bod ni'n gweithio'n galed i'w gwneud hi'n ddinas hyd yn oed gwell. Mae'n le anhygoel.

"Rydw i'n falch iawn o gynrychioli'r ddinas ble ces i fy magu ac rydw i'n edrych ymlaen at barhau i wneud hynny yn y dyfodol."

'Anhrefnus'

Ond dywedodd arweinydd y grŵp annibynnol, Jayne Cowan, bod angen i Mr Bale ystyried ei sefyllfa "yn ddifrifol iawn".

"Rydw i'n meddwl bod y broses wedi bod yn anhrefnus," meddai.

"Rydw i wedi bod yn gynghorydd ers 16 mlynedd, felly dyma fy 16eg cyllideb, a tydw i erioed wedi gadael y fath beth o'r blaen.

"Mae rhoi rhywbeth at ei gilydd ar y funud olaf a cheisio cael cefnogaeth gan y grŵp yn wael ofnadwy."