Amser am stori

Gan mlynedd yn ôl ganwyd T. Llew Jones, un o feirdd a llenorion mwyaf toreithiog llenyddiaeth Gymraeg. Yn ystod ei yrfa fe gyhoeddodd tua hanner cant o gyfrolau i blant ac oedolion gan sefydlu ei hun fel prif awdur llyfrau plant yn y Gymraeg.

I ddathlu ei gyfraniad, mi fydd Radio Cymru yn darlledu straeon newydd i blant bob nos Sul o Fawrth 1af ymlaen am 19:00.

Ond beth am rai o gyflwynwyr Radio Cymru? Pa straeon ddeffrodd eu dychymyg nhw yn blant?

Barod am stori?

Dylan Jones

Mi oedd Mops yn gysur mawr i Dylan Jones yn 8 oed
Image caption Mi oedd Mops yn gysur mawr i Dylan Jones yn 8 oed
Mops y ci yn gysur i Dylan Jones yn yr ysbyty! Image copyright Dylan jones
Image caption Mops y ci yn gysur i Dylan Jones yn yr ysbyty!

Un o fy hoff lyfrau pan oeddwn yn blentyn bach oedd "Stori Mops" gan J. Ellis Williams…. Llyfr i blant rhwng saith a deg oed, am gi bach diredus o'r enw Mops.

Mi ddarllenais y llyfr gynta pan oeddwn yn wyth oed.

'Rwy'n cofio hynny oherwydd i mi gael y llyfr i fynd i'r ysbyty yn Llandudno ym 1969 pan gefais dynnu fy mhendics !

Roedd yn gysur mawr i mi yn ystod yr wythnos yn enwedig o gofio i mi fethu a mynd i briodas Yncl Griff ac Anti Ann oherwydd fy anhwylder !

'Rwy'n dal i fwynhau ei ddarllen dros 45 mlynedd yn ddiweddarach, i fy mhlant dwi'n prysuro i ddeud !

Caryl Parry Jones

Ma 'na ddirgelwch am lyfr Caryl Image copyright S4C
Image caption Ma 'na ddirgelwch am lyfr Caryl

"Pan o'n i'n dysgu darllen yn Ysgol Mornant Ffynnongroyw tua can mlynedd yn ôl, ro'n i wastad yn edrych mlaen at anturiaethau iâr o'r enw Betsi Clwc Clwc a cheiliog o'r enw Wil Dandi Do. Llyfr glas oedd un Betsi a llyfr melyn oedd un Wil.

Dwi 'di gofyn i sawl un os ydyn nhw'n eu cofio nhw ond heb fawr o lwc. Ydw i wedi breuddwydio hyn i gyd?

Hefyd, pa mor cŵl ydi'w henwa nhw?!"

Garry Owen

Mi oedd Garry yn joio'r 'steddfodau bach pan yn blentyn.
Image caption Mi oedd Garry yn joio'r 'steddfodau bach pan yn blentyn.

"Pan yn blentyn roedd Eisteddfodau bach yn rhan bwysig o 'mywyd i, ac felly roedd y rhan fwyaf o'r llyfrau yn tŷ yn llyfrau barddoniaeth. Mae'r cerddi yn y gyfrol Cân neu ddwy gan T Rowland Hughes dal yn ffefrynnau. Pwy allai flino ar 'Râs' neu 'Pe bawn i yn artist.'

Eleri Siôn

Ma 'na fwy i hoff gyfrol Eleri na geiriau!
Image caption Ma 'na fwy i hoff gyfrol Eleri na geiriau!
Rysait A Stori Image copyright Amazon
Image caption Rysait A Stori

Y llyfrau rwy'n darllen ar y funud gyda'n mab i yw straeon Cyfres Parc Deri.

Mae'r straeon yn son am yr anturiaethe a 'r problemau mae'r anifeiliaid yn gorfod delio a nhw mewn parc dinesig . Mae'r cymeriadau hefyd yn seiliedig ar unigolion hanesyddol a llenyddol Cymreig .

Mae'r darluniau yn hyfryd Ac fel bonws mae na rysait ar ddiwedd pob stori .

Hit yn ty ni !

Bydd Stori Tic Toc yn cael eu cyflwyno am saith o'r gloch bob nos Sul o Fawrth 1 ar BBC Radio Cymru.

Yn ogystal, bydd modd gwrando ar y straeon ar wefan Radio Cymru ar ôl y darllediad, a byddant hefyd ar gael i'w lawrlwytho am ddim fel podlediadau.

Hefyd ar y BBC