Amser am stori

Cyhoeddwyd
t llew jones

Gan mlynedd yn ôl ganwyd T. Llew Jones, un o feirdd a llenorion mwyaf toreithiog llenyddiaeth Gymraeg. Yn ystod ei yrfa fe gyhoeddodd tua hanner cant o gyfrolau i blant ac oedolion gan sefydlu ei hun fel prif awdur llyfrau plant yn y Gymraeg.

I ddathlu ei gyfraniad, mi fydd Radio Cymru yn darlledu straeon newydd i blant bob nos Sul o Fawrth 1af ymlaen am 19:00.

Ond beth am rai o gyflwynwyr Radio Cymru? Pa straeon ddeffrodd eu dychymyg nhw yn blant?

Barod am stori?

Dylan Jones

Disgrifiad o’r llun,
Mi oedd Mops yn gysur mawr i Dylan Jones yn 8 oed
Ffynhonnell y llun, Dylan jones
Disgrifiad o’r llun,
Mops y ci yn gysur i Dylan Jones yn yr ysbyty!

Un o fy hoff lyfrau pan oeddwn yn blentyn bach oedd "Stori Mops" gan J. Ellis Williams…. Llyfr i blant rhwng saith a deg oed, am gi bach diredus o'r enw Mops.

Mi ddarllenais y llyfr gynta pan oeddwn yn wyth oed.

'Rwy'n cofio hynny oherwydd i mi gael y llyfr i fynd i'r ysbyty yn Llandudno ym 1969 pan gefais dynnu fy mhendics !

Roedd yn gysur mawr i mi yn ystod yr wythnos yn enwedig o gofio i mi fethu a mynd i briodas Yncl Griff ac Anti Ann oherwydd fy anhwylder !

'Rwy'n dal i fwynhau ei ddarllen dros 45 mlynedd yn ddiweddarach, i fy mhlant dwi'n prysuro i ddeud !

Caryl Parry Jones

Ffynhonnell y llun, S4C
Disgrifiad o’r llun,
Ma 'na ddirgelwch am lyfr Caryl

"Pan o'n i'n dysgu darllen yn Ysgol Mornant Ffynnongroyw tua can mlynedd yn ôl, ro'n i wastad yn edrych mlaen at anturiaethau iâr o'r enw Betsi Clwc Clwc a cheiliog o'r enw Wil Dandi Do. Llyfr glas oedd un Betsi a llyfr melyn oedd un Wil.

Dwi 'di gofyn i sawl un os ydyn nhw'n eu cofio nhw ond heb fawr o lwc. Ydw i wedi breuddwydio hyn i gyd?

Hefyd, pa mor cŵl ydi'w henwa nhw?!"

Garry Owen

Disgrifiad o’r llun,
Mi oedd Garry yn joio'r 'steddfodau bach pan yn blentyn.

"Pan yn blentyn roedd Eisteddfodau bach yn rhan bwysig o 'mywyd i, ac felly roedd y rhan fwyaf o'r llyfrau yn tŷ yn llyfrau barddoniaeth. Mae'r cerddi yn y gyfrol Cân neu ddwy gan T Rowland Hughes dal yn ffefrynnau. Pwy allai flino ar 'Râs' neu 'Pe bawn i yn artist.'

Eleri Siôn

Disgrifiad o’r llun,
Ma 'na fwy i hoff gyfrol Eleri na geiriau!
Ffynhonnell y llun, Amazon
Disgrifiad o’r llun,
Rysait A Stori

Y llyfrau rwy'n darllen ar y funud gyda'n mab i yw straeon Cyfres Parc Deri.

Mae'r straeon yn son am yr anturiaethe a 'r problemau mae'r anifeiliaid yn gorfod delio a nhw mewn parc dinesig . Mae'r cymeriadau hefyd yn seiliedig ar unigolion hanesyddol a llenyddol Cymreig .

Mae'r darluniau yn hyfryd Ac fel bonws mae na rysait ar ddiwedd pob stori .

Hit yn ty ni !

Bydd Stori Tic Toc yn cael eu cyflwyno am saith o'r gloch bob nos Sul o Fawrth 1 ar BBC Radio Cymru.

Yn ogystal, bydd modd gwrando ar y straeon ar wefan Radio Cymru ar ôl y darllediad, a byddant hefyd ar gael i'w lawrlwytho am ddim fel podlediadau.

Hefyd gan y BBC