Cyn-bennaeth wedi 'annog camymddwyn' yn ystod gwersi

Cyhoeddwyd
Jill Elizabeth EvansFfynhonnell y llun, Media Wales
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Jill Elizabeth Evans yn bennaeth ar Ysgol Gynradd Heolgerrig rhwng 2005 a 2011

Mae gwrandawiad disgyblu wedi clywed bod cyn-bennaeth ysgol gynradd wedi dweud wrth brifathrawes arall ei bod yn bwriadu gofyn i ddisgyblion "chwarae i fyny" yn ystod gwersi oedd yn cael eu goruchwylio.

Mae cyn-brif athrawes Ysgol Gynradd Heolgerrig ym Merthyr Tudful, Jill Elizabeth Evans, yn wynebu naw cyhuddiad o ymddygiad proffesiynol annerbyniol.

Mae'r cyhuddiadau, sy'n dyddio o 2007 i 2010, yn ymwneud â bwlio, cam ddefnyddio arian, codi ofn ar staff, ffugio cofnodion cyfarfodydd staff, a gadael i ofalwr yr ysgol edrych ar ôl dosbarth tra'r oedd yr athrawes yn torri ei gwallt.

Mae hi'n gwadu'r holl honiadau, sy'n cael eu clywed gan banel Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru yng Nghaerdydd.

'Teimlo dan fygythiad'

Mae Alison Devereux, cyn-athrawes cynorthwyo iaith yn yr ysgol, yn honni ei bod wedi cael rhybudd gan ddisgybl eu bod wedi cael eu hannog i gamymddwyn yn ystod un o'i gwersi.

Dywedodd Ms Devereux ei bod wedi ymddwyn yn "llwfr" am iddi beidio dweud wrth neb am beth oedd yn digwydd yn yr ysgol, ond ei bod yn ofni colli ei swydd.

Mae hi hefyd yn honni bod Ms Evans wedi gwneud iddi deimlo dan fygythiad ar ôl cael ei galw i gyfarfod gyda Ms Evans a dau aelod arall o staff.

Honiad Gwilym Roberts-Harry, sy'n amddiffyn Ms Evans, oedd bod Ms Devereux wedi cymryd yn erbyn y pennaeth ar ol i Ms Evans ddweud wrth Ms Devereux bod ei swydd dan fygythiad tra oedd hi i ffwrdd o'r ysgol.

Dywedodd Deborah Roper, athrawes gynorthwyol yr ysgol, ei bod wedi teimlo dan fygythiad gan y pennaeth yn ystod cyfarfod i drafod maes chwarae newydd i'r ysgol.

Aeth Ms Roper ymlaen i ddweud ei bod wedi gweld Ms Evans yn cael torri ei gwallt yn yr ysgol am tua 9:15yb, fyddai wedi bod yn oriau ysgol.

Mae'r gwrandawiad yn parhau.