Pryderon am drafodaethau ar ddatganoli

Cyhoeddwyd

Mae arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, Kirsty Williams, wedi mynegi pryder bod diffyg cytundeb wedi bod hyd yn hyn wrth drafod datganoli pellach i Fae Caerdydd.

Mae disgwyl cyhoeddiad ar ddiwedd yr wythnos ar ôl trafodaethau traws-bleidiol ar ddatganoli prosiectau ynni, plismona a rhannau o'r gyfundrefn cyfraith a threfn.

Mae BBC Cymru ar ddeall nad yw cytundeb yn debyg ar blismona na chyfraith a threfn erbyn Dydd Gŵyl Dewi. Ond mae consensws yn datblygu dros ddatganoli pwerau ynni a hefyd trefniadau etholiadol y Cynulliad.

Bu trafodaethau ar y cyd rhwng ACau ac ASau o'r pedair prif blaid ar ddyfodol datganoli yn sgil refferendwm annibynniaeth yr Alban.

Dywedodd Ms Williams: "Ry' ni wedi dweud o'r dechrau fyddwn ni'n gwneud ein gorau glas i symud pethau ymlaen...beth sy'n glir bellach yw nad yw'r pleidiau gwleidyddol eraill yn rhannu'r uchelgais yna, a'm pryder i - fel sy'n nodwedd o hanes datganoli yng Nghymru - yw y byddwn ni'n cael ein hatal gan aelod arafa'r tim.

"Ry' ni wedi gorfod brwydro o'r dechrau yn erbyn hyn."

Roedd Owen Smith, llefarydd Llafur ar Gymru, wedi bod yn "betrus iawn ac yn geidwadol â 'g' fach", meddai.

Dywedodd arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies, na fyddai'r broses yn plesio pawb, ond y byddai'r cyhoeddiad yn "setlo nifer o'r cwestiynau cyfansoddiadol yma unwaith ac am byth".

Dywedodd llefarydd ar ran Llafur Cymru: "Byddwn yn disgwyl i weld beth fydd y cynnig ddaw yn sgil y broses Dydd Gŵyl Dewi, ac yn ymateb i hwnnw.

"Cafodd cynnig am ddyfodol datganoli ei amlinellu yng nghynhadledd Llafur Cymru - model pwerau wrth gefn, trefn ariannu deg, pwerau plismona, ynghyd â chyfrifoldeb dros ynni a phorthladdoedd - byddai'r rheiny'n gamau eglur, uchelgeisiol ac ymarferol i Gymru."

Straeon perthnasol