Diswyddo heddwas am voyeuriaeth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Mae heddwas wedi ei ddiswyddo ar ôl iddo gyfaddef defnyddio offer ffilmio dirgel i recordio menywod mewn cawod.

Cafodd PC Andrew Price ddedfryd o chwe mis o garchar wedi ei gohirio yn Llys y Goron Casnewydd ar ôl pledio yn euog i gyhuddiad o voyeuriaeth.

Roedd yr heddwas 52 oed o'r Drenewydd ym Mhowys wedi cuddio camera bychan mewn ystafell ymolchi er mwyn ffilmio tair dynes mewn cawod ar amseroedd gwahanol.

Cafodd Price ei ddiswyddo o'i waith gyda Heddlu Dyfed Powys yn dilyn y ddedfryd.

Dywedodd yr Uwch Arolygydd Jon Cummins: "Er na chafodd yr un drosedd ei gwireddu tra roedd Mr Price yn ei waith, roedd y drosedd yn un oedd yn groes i safonnau proffesiynol sydd i'w disgwyl gan heddwas drwy'r amser.

"Rwy'n cydymdeimlo gyda'r dioddefwyr a'u teuluoedd yn ystod y cyfnod anodd hwn."

'Gwarth'

Wrth gael ei ddedfrydu, clywodd y llys for Price wedi ffilmio delweddau noeth o'r dioddefwyr oedd yn amau dim ar y pryd.

Dywedodd Hywel Hughes ar ran yr erlyniad: "Daeth ymchwiliad yr heddlu o hyd i dystiolaeth oedd yn dangos ei fod wedi bod yn chwilio am bornograffi arlein, ac roedd y termau chwilio yn awgrymu fod ganddo ddiddordeb mewn merched ifanc."

Yn ogystal â derbyn cyfnod o garchar gohiriedig, bydd Price yn gorfod cwblhau 200 awr o waith di-dal a chofrestru fel troseddwr rhyw.

Dywedodd y Barnwr Patrick Harrington: "Roedd popeth yn mynd o'ch plaid ac mae wedi mynd i gyd, a'ch cosb chi yw eich gwarth."