ASE: Angen bod yn 'ddyfeisgar' i osgoi cap taliadau bonws

  • Cyhoeddwyd
Kay Swinburne

Mae'r Aelod Seneddol Ewropeaidd dros Gymru, Kay Swinburne, wedi dweud wrth gynhadledd yn Llundain bod angen i bobl fod yn fwy "dyfeisgar" wrth osgoi'r cap ar daliadau bonws i fancwyr.

Mae'r cap yn cyfyngu taliadau bonws i 100% o gyflog bancwyr, neu 200% os yw cyfranddalwyr yn cymeradwyo hynny.

Dywedodd llefarydd ar ran yr aelod Ceidwadol bod y sylwadau wedi eu tynnu o'u cyd-destun ond mae Llafur wedi beirniadu'r sylwadau yn hallt.

Mae'r Trysorlys wedi dadlau y bydd y cap yn gyrru'r gweithwyr gorau allan o Ewrop ac yn codi lefel cyflogau sylfaenol, all wneud hi'n anodd i fanciau arbed arian yn y dyfodol.

'Dyfeisgar'

Yn y gynhadledd fis diwethaf, fe wnaeth Kay Swinburne ail-adrodd gwrthwynebiad y Ceidwadwyr yn erbyn y cap ar draws yr Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd: "Galla' i ddweud nad oes un etholwr dwi wedi ei gwrdd sy'n meddwl ein bod ni'n gywir i fynd â'r achos yna i'r llysoedd.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Ceidwadwyr yn honni bod y sylwadau yn y gynhadledd yn Llundain wedi eu tynnu o'u cyd-destun.

"Roedden nhw'n meddwl ei fod yn gywir bod cap ar daliadau bonws. Felly mae angen i bobl eraill fod yn fwy dyfeisgar i osgoi'r cap ac rydw i'n clywed am bob math o gynlluniau sydd yn osgoi'r cap."

Dywedodd llefarydd ar ran Ms Swinburne nad oedd hi'n annog pobl i osgoi'r cap, ond yn hytrach yn dweud ei fod yn rheol wael.

'Rheol wael'

Ychwanegodd y llefarydd bod Ms Swinburne yn nodi bod geiriad y rheol yn wael, gan alluogi i bobl ei hosgoi.

"Fe wnaeth hi ddweud yn glir bod ei hetholwyr yn credu ei fod yn anghywir i roi taliadau bonws mawr os nad ydyn nhw'n haeddiannol.

"Mae hi wedi dadlau bod angen gweithredu i daclo taliadau bonws mewn ffordd gyfannol sy'n annog bancwyr i gymryd penderfyniadau hirdymor a chynaliadwy."

Dywedodd llefarydd Llafur ar Gymru, Owen Smith AS, bod sylwadau Ms Swinburne yn dangos gwir fwriad y Ceidwadwyr.

"Tra bod teuluoedd yng Nghymru yn ei chael hi'n anodd ymdopi gyda chynnydd mewn costau byw ac mae cyflogau yma wedi lleihau o £2,200 dan y Ceidwadwyr - maen nhw'n ceisio helpu bancwyr i wasgu rhai miliynau yn ychwanegol mewn taliadau bonws."