Entente Cardi-ale

  • Cyhoeddwyd
Garmon
Disgrifiad o’r llun,
Garmon Ceiro yn llawn gorfoledd gyda'i wraig, Julie

Gyda Chymru a Ffrainc wedi colli un ac ennill un gêm yr un ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad hyd yma, mae'r gêm ym Mharis nos Sadwrn yn argoeli i fod yn ffyrnig. Nid tasg hawdd fydd llorio'r Ffrancwyr, gyda chwaraewyr medrus fel Wesley Fofana a Yoann Huget yn eu plith.

Y llynedd cafodd Cymru Fyw sgwrs gyda Garmon Ceiro a'i wraig Julie Laisné am yr effeithiau mae gemau Cymru v Ffrainc yn eu cael ar awyrgylch eu tŷ. Mae Garmon yn wreiddiol o Dole, ger Aberystwyth tra bod Julie wedi croesi'r sianel o Angers yng ngogledd-orllewin Ffrainc.

Cafodd Cymru Fyw air arall gyda Garmon a Julie eleni er mwyn clywed eu rhagylon ar gyfer y gêm ddydd Sadwrn.

"Le Petit Poireau"

Dywedodd Garmon: "Mae wythnos y gêm yn iawn, er dwi wedi dechre cal tecsts 'chîclyd' gan ffrindie o Ffrainc yn sôn am be ga'i neud gyda fy nghenhinen.

"Ma nhw'n obsesd 'da gweud wrthon ni lle i roi'r genhinen - ma nhw'n meddwl eu bod nhw'n ofnadw o ddoniol! Rhyngof i a Julie, neith pethe ddim dechre'n iawn tan ddydd y gêm."

Mae Julie hefyd yn dweud bod aelodau o'i theulu yn Ffrainc yn hoff o dynnu coes: "Mae fy llys-dad yn galw Garmon yn Le Petit Poireau ('Y Genhinen Fach') ac mae wythnosau'r 6 gwlad yn golygu bo fi'n gorfod pasio negeseuon rhwng y ddau am faint ma nhw'n mynd i falu'r llall."

Y Glas a'r Coch

"Fyddwn ni yn osgoi ein gilydd" meddai Garmon. "Fel arfer, ewn ni mas i wylio fe gyda'i ffrindie hi o Ffrainc a'n ffrindie i o Gymru - ma' hyn yn gweithio'n iawn fel arfer.

Disgrifiad o’r llun,
Y dacl a dorrodd calonau y Cymry yng Nghwpan y Byd, 2011

"Yr unig dro ath pethe ddim cweit cystal oedd y rownd gynderfynol 'na (Cwpan y Byd, 2011) lle gafodd Sam Warburton ei hala o'r maes gan y dyfarnwr, Gwyddel o'r enw Alain Rolland. 'Na'thon ni, y Cymry, lyncu mul a phwdu ac yn fuan ar ôl y gêm dyma'r merched Ffrengig yn gadel ni yn y dafarn gan bo' ni'n cwyno gormod.

"Doedden ni ddim yn gollwyr da iawn y diwrnod 'na. Ond wedyn, os chi'n rhoi boi o'r enw Alain Colm Pierre Rolland i ddyfarnu gêm Ffrainc, be' chi'n disgwyl?!"

"Annioddefol"

Pan fydd Cymru'n chwarae Ffrainc rhan amlaf, mae Julie yn dweud fod Garmon yn "annioddefol!...ma' fe'n orfoleddus os yn ennill ac yn pwdu os yn colli. Gweud y gwir, ma' fe'n llawn 'chîc', heblaw bo Ffrainc yn chware Lloegr - ac wedyn ma' fe'n fwy Ffrengig na fi! Cymru yw fy ail dîm i, ond mae Garmon yn gwrthod gwneud yr un fath!"

"S'dim gobeth" medda Garmon, "ma Ffrainc rhy gryf i fod yn ail dîm i fi… hefyd, dwi'n nabod gormod o Ffrancod! Ond na'i gefnogi unrhyw un yn erbyn Lloegr…."

Os bydd plant rhyw ddydd, pwy fydden nhw yn cefnogi?

Garmon: "Cymru ym mhob camp gall. Cewn nhw gefnogi Ffrainc yn Handball neu Pétanque ne rwbeth…"

"Cewn ni weld am hynna…" oedd ymateb Julie.

Y Gamp Lawn

Yn ôl Garmon: "Y rownd gynderfynol 'na oedd y gêm fwyaf cofiadwy, er i ni golli. Odd gêm olaf Pencampwriaeth 2012 yn un da hefyd - cipio'r Gamp Lawn gartre yn erbyn Ffrainc!

"Hefyd, oedd Ffrainc mas ohoni'r flwyddyn honno os dwi'n cofio'n iawn felly oedd hyd yn oed Julie'n weddol blês bo' ni di cipio'r Gamp Lawn."

Disgrifiad o’r llun,
Prop Cymru, Gethin Jenkins, yn dathlu ennill y Gamp Lawn yn erbyn Ffrainc, 2012

Roedd y Gamp Lawn yn dipyn o brofiad i Julie hefyd: "Dyna oedd fy mhrofiad cyntaf o fod yng Nghaerdydd a gweld Cymru'n ennill Pencampwriaeth, felly roedd e'n dipyn o agoriad llygad. Noson dda!"

Lle byddwch chi'n gwylio'r gêm ddydd Sadwrn?

Garmon: "Sai'n siwr a gweud y gwir - tafarn yng Nghaerdydd ma'n siŵr. Bydd Julie yn dod â gang o Ffrancod gyda hi so bydd rhaid neud yn siŵr bo' ni'n mynd i dafarn Cymraeg da a bo'r Cymry'n fwy niferus na nhw! Fydd e ddim cystal â llynedd ma'n siŵr - gathon ni docynnau llynedd - a bod yn onest presant wrtha i i Julie oedd tocynnau llynedd, presant odd hi'n ddigon hapus ag e, nes i Ffrainc ddechre ca'l crasfa. Os wy'n cofio'n iawn, gerddodd hi mas gyda phum munud i fynd achos odd hi 'di ca'l llond bol arnai'n gorfoleddu...!"

Julie: "Do, ges i lond bol - odd Ffrainc yn iwsles ac o't ti'n uchel dy gloch!"

Pwy fydd yn fuddugol?

Garmon: "Dowt 'da fi fydd hi gystal sioe wrthon ni leni, yn enwedig ym Mharis, ond weda i yr enillwn ni gêm agos, 18-20."

Julie: "Allai ddim gwynebu colli i chi 'to, ma' raid i ni ennill, a ennill yn dda... ond dwi'n cytuno fydd hi'n agos.. ddweda i 23 i 14."

Garmon: "I bwy?"

Julie: "I Ffrainc wrth gwrs!!"

Felly, a fydd y ceiliog yn clochdar ddydd Sadwrn? Neu a fydd Le Petit Poireau yn dathlu? Gallwch glywed y cyfan yn fyw ar Radio Cymru.