Undebau'n trafod diswyddiadau posib 2Sisters, Ynys Môn

  • Cyhoeddwyd
2 Sisters Llangefni

Mae arweinwyr undebau wedi cael eu galw i gyfarfod ar safle prosesu ieir 2 Sisters yn Llangefni ddydd Llun i drafod diswyddiadau posib.

Mae pryder ynglŷn â'r posibilrwydd o golli nifer o swyddi yn un o gyflogwyr mwyaf Ynys Môn.

Mae tua 800 o bobl yn gweithio ar y safle, yn cynnwys nifer o weithwyr asiantaeth.

Cadarnhaodd y cwmni bod rhai swyddi mewn perygl wrth iddynt ystyried "symleiddio" y busnes i gynnal safon ei gynnyrch.