Pryder am ddiswyddiadau gan un o gyflogwyr mwyaf Ynys Môn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae un o gyflogwyr mwyaf Ynys Môn yn ystyried diswyddo cannoedd o weithwyr.

Deellir y gallai cymaint â 298 o weithwyr golli eu swyddi yn safle prosesu ieir 2 Sisters yn Llangefni.

Bydd undebau yn cwrdd â'r cwmni yn ystod dydd Llun i drafod y diswyddiadau posib.

Mae tua 800 o bobl yn gweithio ar y safle, yn cynnwys nifer o weithwyr asiantaeth.

Cadarnhaodd y cwmni bod rhai swyddi mewn perygl wrth iddynt ystyried "symleiddio" y busnes a fydd, yn ol y cwmni, yn cynnal safon y cynnyrch.

Un shifft yn unig fyddai yn cael eu cyflogi o dan y drefn newydd.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Parry, cyn arweinydd Cyngor Ynys Môn ei fod yn bryderus iawn gan fod "llawer o bobl leol yn gweithio yno, a does dim llawer o waith arall yn yr ardal".