£80m ar wella cysylltiadau economaidd rhwng Iwerddon a Chymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Un o'r sectorau allweddol yw twristiaeth

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun ar gost o £80m i wella cysylltiadau economaidd rhwng Iwerddon a Chymru.

Bydd y cynllun yn cefnogi prosiectau etifeddiaeth, twristiaeth a rhai'n ymwneud â newid hinsawdd.

Yr ardaloedd fydd yn elwa fwya fydd gogledd a gorllewin Cymru a de-ddwyrain Iwerddon.

Dywedodd y Gweinidog Cyllid Jane Hutt fod partneriaeth y Rhaglen Gydweithredu'n "unigryw" ac y byddai'r arian yn adeiladu ar "gyd-ddyhead am dwf economaidd a chreu swyddi".

Ychwanegodd Brendan Howlin TD, Gweinidog Diwygio a Gwariant Cyhoeddus Iwerddon: "Rwy'n falch iawn bod Ewrop wedi cymeradwyo Rhaglen Gydweithredu newydd Iwerddon-Cymru.

"Bydd yn buddsoddi mewn prosiectau sy'n cefnogi arloesi mewn technolegau, cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau ac o fudd i gymunedau arfordirol."