Cynllun tyrbin gwynt ger tŷ Dylan Thomas wedi'i ddileu

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Protestiodd ymgyrchwyr y buasai'r tyrbin yn difetha'r olygfa o'r tŷ

Mae cynllun i adeiladu tyrbin gwynt gyferbyn a Thŷ Cwch Dylan Thomas yn Nhalacharn wedi cael ei ddileu gan yr Uchel Lys.

Pleidleisiodd pwyllgor cynllunio Cyngor Sir Gaerfyrddin o blaid y datblygiad ar Fferm Mwche ym mis Mehefin y llynedd.

Protestiodd ymgyrchwyr, yn cynnwys swyddogion y cyngor, y buasai'r tyrbin yn difetha'r olygfa o'r tŷ.

Mae adolygiad barnwrol ymchwiliodd i'r penderfyniad wedi mynd o blaid yr ymgyrchwyr.

Fe fydd rhaid i'r cyngor dalu £21,275 mewn costau ond mae'n bosib y byddan nhw'n apelio yn erbyn y penderfyniad.