Damwain Caerfaddon: Rhyddhau ar fechnïaeth

  • Cyhoeddwyd
Cafodd pedwar o bobl eu lladd yn y gwrthdrawiad
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd pedwar o bobl eu lladd yn y gwrthdrawiad

Mae Heddlu Avon a Somerset yn dweud bod dau ddyn gafodd eu harestio yn dilyn gwrthdrawiad yng Nghaerfaddon laddodd bedwar o bobl wedi eu rhyddhau ar fechnïaeth.

Fe darodd lori 30 tunnell, oedd yn cael ei gyrru i lawr Lansdown Lane, yn erbyn cerbydau a cherddwyr ar 9 Chwefror.

Bu farw Phil Allen a Stephen Vaughan, 52 a 34 oed ac o Abertawe, Robert Parker, 59 o Gwmbrân, a Mitzi Steady, pedair oed o Gaerfaddon.

Cafodd dyn 19 oed, y mae'r BBC yn credu oedd yn gyrru'r lori - Philip Potter, ei holi ar amheuaeth o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus a dynladdiad drwy esgeulustod difrifol.

Cafodd dyn 28 oed ei holi ar amheuaeth o ddynladdiad.

Mae'r ymchwiliad yn parhau.