'Anelu at gyfiawnder' yn Nhŷ'r Cyffredin

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Joanna Michael ei thrywanu i farwolaeth yn 2009

Mae mam dynes gafodd ei llofruddio wedi oedi wrth ateb galwad 999 wedi dweud y bydd yn mynd â'i hachos i'r Tŷ Cyffredin i sicrhau "cyfiawnder".

Fe wnaeth Joanna Michael, 25 o Laneirwg yng Nghaerdydd, ffonio 999 ddwywaith cyn i Cyron Williams ei thrywanu i farwolaeth yn 2009.

Mae Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu wedi cyfeirio at fethiannau Heddluoedd De Cymru a Gwent.

Mae mam Ms Michael, Angela, am newid y ddeddf sy'n amddiffyn heddluoedd rhag achosion esgeulustod.

Bydd yr AS Llafur, Wayne David, yn trafod y mater ar ran Angela Michael yn Nhŷ'r Cyffredin yr wythnos nesaf.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Cyron Williams gyfaddef llofruddio Joanna Michael

Dywedodd hi: "Mae'n iawn i'r heddlu ddweud eu bod nhw'n 'sori' ond dydy hynny ddim yn ddigon da.

"Mae fy merch i wedi marw a galla i ddim dod â hi'n ôl - maen nhw'n mynd yn ôl i'w bywydau, dydy fy mywyd i ddim yn newid. Cyfiawnder i Jo - dyna dwi eisiau."

'Hunllef'

Roedd rhieni a phlant Joanna wedi bod yn ceisio dwyn achos yn erbyn yr heddluoedd yn 2011 ond penderfynodd y Llys Apêl nad oedd hawl gwneud hynny gan fod swyddogion yr heddlu wedi eu heithrio o achosion o esgeulustod.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Angela Michael yn dweud ei bod hi'n byw mewn hunllef

Ar raglen Week In Week Out y BBC, dywedodd Angela Michael ei bod hi'n byw mewn "hunllef".

"Rydw i jyst eisiau i rywbeth gael ei wneud am y peth - dwi eisiau i bobl sylweddoli nad ydw i am eistedd yma a dweud dim.

"Dyma pam wnes i ymladd drosti am y pum mlynedd diwethaf, achos llys ar ôl achos llys, ac i mi mae cyrraedd y Goruchaf Lys yn gamp.

"Dwi jyst eisiau i rywbeth gael ei wneud am drais yn y cartref a'r holl ferched yma sy'n cael eu lladd. Roedd fy merch yn un ohonyn nhw."

Cafodd Joanna Michael ei lladd gan ei phartner, Cyron Williams, 19 oed, yn 2009.

Disgrifiad o’r llun,
Bydd Wayne David yn trafod yr achos yn Nhŷ'r Cyffredin

Fe wnaeth Ms Michael ffonio'r heddlu ar ôl i Williams ei bygwth hi yn ei chartref.

Cafodd yr alwad ei chyfeirio i Heddlu Gwent yn lle Heddlu'r De ac wedyn cafodd ei chyfeirio yn ôl i Heddlu'r De, ond ni chafodd yr holl wybodaeth ei throsglwyddo, gan olygu bod yr alwad wedi ei hisraddio. Roedd hynny'n golygu bod gan swyddogion hyd at awr i ymateb.

Fe wnaeth Ms Michael ffonio eto tua 15 munud yn ddiweddarach, gan sgrechen ar y ffôn cyn i'r alwad ddod i ben.

Cafodd Ms Michael ei darganfod yn ei chartref wedi ei thrywanu 22 o weithiau, a chyda 72 o anafiadau ar ei chorff.

'Newid sylfaenol'

Cafodd Williams ei garcharu am oes yn 2010 ar ôl cyfaddef llofruddio Ms Michael.

Dywedodd yr AS Wayne David: "Mae angen newid y gyfraith fel nad yw sefyllfa fel yma yn digwydd byth eto.

"Hoffwn i weld newid sylfaenol yn y gyfraith i sicrhau bod yr heddlu yn destun achosion esgeulustod yn yr un ffordd â bron pawb arall yn ein cymdeithas."

Mae'r teulu yn bwriadu dwyn achos yn erbyn yr heddluoedd o dan y Ddeddf Hawliau Dynol.

Fe wnaeth Heddlu'r De a Heddlu Gwent wrthod gwneud sylw gan fod achos cyfreithiol yn parhau.

Bydd Week In Week Out ar BBC1 am 22:40.