Ail-drafod cau Ysgol Llanbedr wedi ymgyrch i'w hachub

Cyhoeddwyd

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi cytuno i ddechrau ymgynghori gyda'r Eglwys yng Nghymru ar gynllun i gau Ysgol Llanbedr Dyffryn Clwyd.

Cafodd y cynllun ei wrthod gan y Gweinidog Addysg Huw Lewis fis diwethaf, ar sail diffygion ym mhroses ymgynghori'r sir.

Ond mewn cyfarfod cabinet ddydd Mawrth, clywodd y cyngor bod dadleuon cryf dros barhau gyda'r cynllun i gau.

Dywedodd yr aelod cabinet dros addysg, Eryl Williams bod y gweinidog yn cytuno'n fras gyda'r cynllun.

Bydd trafodaethau yn ail-ddechrau, a bydd y cyngor yn dechrau trafodaethau gydag Esgobaeth Llanelwy dros yr wythnosau nesaf.

Ad-drefnu

Roedd Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu cau Ysgol Llanbedr Dyffryn Clwyd fel rhan o ad-drefnu ehangach yn y sir.

22 o ddisgyblion llawn amser ac 11 o ddisgyblion rhan amser yn mynychu'r ysgol, ac mae disgwyl i'r nifer gynyddu.

Cafodd y cynllun gwreiddiol i gau'r ysgol Eglwys yng Nghymru ei wrthod gan y gweinidog Huw Lewis ar sail diffygion ym mhroses ymgynghori'r sir.

Ond mae penderfyniad diweddaraf y cyngor yn golygu y bydd ymgynghoriad yn ail-ddechrau.

Roedd rhieni'r ysgol, Aelodau Cynulliad a'r Eglwys yng Nghymru wedi bod yn ymgyrchu i gadw'r ysgol ar agor ers bron i ddwy flynedd.

Dywedodd yr AC Darren Millar bod yr ymgynghoriad newydd yn "sarhad" i ddisgyblion a rhieni, a dywedodd y byddai'n parhau ymgyrch i achub yr ysgol.

Mae Esgob Llanelwy wedi dweud y bydd yn cefnogi'r ymgyrch i achub yr ysgol.

Dywedodd y Gwir Barchedig Dr Gregory K Cameron: "Mae'n ymddangos bod Cyngor Sir Ddinbych yn benderfynol o gael eu ffordd eu hunain a sicrhau un canlyniad i Ysgol Llanbedr.

"Galla' i ddim aros yn ddistaw a gwylio'r ysgol dda yma yn cael ei chau."