Pwdin Crempog o Awstria

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Topfenpalatschinken

Topfenpalatschinken - Pwdin Crempog o Awstria

Dyma hoff rysáit crempogau'r gogyddes Elliw Gwawr.

"Mae'r Awstriaid yn hoff iawn o'u crempogau, ac gwneud pob math o bwdinau blasus gyda chrempogau ac hyd yn oed yn gwneud cawl blasus â chrempog ynddo.

"Yn y pwdin traddodiadol yma mae crempogau'n cael eu llenwi gyda chymysgedd melys o gaws Quark, lemon a rhesins; ac yna'n cael eu pobi mewn cwstard. Os nad ydych chi'n gallu cael gafael ar Quark yna gallwch ddefnyddio caws mascarpone neu gaws meddal fel Philadelphia yn ei le.

"Mae'n sicr yn rysait perffaith er mwyn defnyddio'r holl fraster a siwgr yn y tŷ cyn y Grawys, ond hefyd yn un sy'n llawer rhy flasus i'w fwyta ar un diwrnod o'r flwyddyn yn unig."

Cynhwysion

Ar gyfer y crempogau:

• 100g o flawd plaen

• Pinsied o halen

• 2 ŵy

• 250ml o laeth

• 25g o fenyn wedi toddi

Ar gyfer y llenwad:

• 40g o resins

• 1 llwy fwrdd o frandi

• 250g o Quark

• 1 ŵy

• 1 llwy fwrdd o groen lemon wedi gratio

• 3 llwy fwrdd o siwgr fanila

Ar gyfer y cwstard:

• 125ml o laeth

• 1 ŵy

• 1 llwy fwrdd o siwgr

Dull

Cynheswch y popty i 180°C / Ffan 160°C / Nwy 4 ac irwch ddysgl sy'n addas i'r popty gyda menyn.

Rhowch y rhesins i socian yn y brandi.

Gwnewch eich crempogau gan roi'r blawd a halen mewn powlen, tywalltwch yr wyau i mewn, ac yn raddol ychwanegwch y llaeth gan gymysgu gyda chwisg llaw.

Gadewch y cytew yn yr oergell i orffwys am ryw hanner awr.

Pan fyddwch chi'n barod i goginio'r crempogau toddwch y menyn mewn padell ffrio ac ychwanegu dau lond llwy fwrdd i'r cytew a chymysgu'n dda. Defnyddiwch bapur cegin i gael gwared ar unrhyw fenyn sydd dros ben yn y badell er mwyn sicrhau nad ydych yn boddi eich crempog mewn menyn.

Yna, gyda'r gwres i fyny'n uchel, rhowch ddigon o gytew yn y badell i orchuddio'r gwaelod, gan droi'r badell o gwmpas i wneud yn siŵr bod y cytew'n ei orchuddio'n hafal. Ar ôl rhyw funud neu ddwy, fe ddylech weld swigod bach ar y grempog. Trowch y grempog drosodd a'u coginio am funud neu ddwy arall.

Rhowch y crempogau i un ochr tra eich bod yn gwneud y llenwad.

Rhowch y Quark, yr ŵy, y croen lemon a'r siwgr mewn powlen a'u cymysgu gyda llwy bren neu chwisg llaw. Ychwanegwch y rhesins a chymysgu.

Mewn powlen arall cymysgwch y llaeth, yr ŵy a'r siwgr a chymysgu'n dda gyda chwisg.

Taenwch ychydig o'r gymysgedd Quark ar un o'r crempogau, ei rolio a'i osod yn eich dysgl. Ailadroddwch gyda gweddill y crempogau a'r llenwad nes bod y ddysgl yn llawn.

Tywalltwch y cwstard am ben y crempogau a choginio am 15-20 munud nes bod y cwstard wedi coginio a'r top wedi brownio.

Bwytewch yn gynnes.

Disgrifiad o’r llun,
Topfenpalatschinken