Hela: Roger Williams yn galw am ddatganoli pwerau

  • Cyhoeddwyd
HelaFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Fe ddaeth y Ddeddf Hela â Chŵn i rym yng Nghymru a Lloegr yn 2005.

Dylai pwerau dros hela gyda chŵn gael eu datganoli i Gymru, yn ôl yr Aelod Seneddol dros Frycheiniog a Sir Faesyfed.

Dywedodd Roger Williams bod rheoli llwynogod yng Nghymru yn gwbl wahanol i'w rheoli yn y rhan fwyaf o Loegr oherwydd daearyddiaeth y tir.

Dywedodd nad oedd y gyfraith bresennol, sy'n caniatáu defnyddio dau o helgwn i hela llwynog i'r agored er mwyn iddo gael ei saethu, yn ddigon ac y byddai hela gyda haid o gŵn yn well.

Ond yn ôl Julie Morgan AC, nid oes unrhyw awydd yn gyffredinol i newid y ddeddfwriaeth.

Ychwanegodd, hyd yn oed pe byddai'n cael ei ddatganoli, mae'r rhan fwyaf o Aelodau Cynulliad Llafur yn gwrthwynebu'r "gamp o hela".

2005

Fe ddaeth y Ddeddf Hela â Chŵn i rym yng Nghymru a Lloegr yn 2005, yng nghanol protestiadau torfol gan y rhai o blaid ac yn erbyn.

O dan y ddeddfwriaeth, ni all llwynogod gael eu lladd gan gŵn fel rhan o helfa mwyach.

Gall un neu ddau gi gael eu defnyddio i hela llwynog i'r agored, yna dylid ei saethu.

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Roger Williams AS: Dylai hela gyda haid o gŵn gael ei ganiatáu.

Fodd bynnag, dywedodd Mr Williams, AS y Democratiaid Rhyddfrydol, nad oedd y dull yn ddigonol ar gyfer rheoli llwynogod mewn ardaloedd gwledig helaeth o Gymru, yn enwedig ar y rhostir, mewn coedwigoedd conwydd ac ar yr ucheldiroedd.

"Mae rheoli llwynogod yng Nghymru yn gwbl wahanol i reoli llwynogod yn y rhan fwyaf o Loegr ac felly yr wyf yn meddwl y byddai'n dda iawn pe byddai'r ddeddfwriaeth ynglŷn â rheoli llwynogod yn cael ei ddirprwyo i Gymru," meddai wrth raglen Sunday Supplement BBC Radio Wales.

Alban

Dywedodd y dylai Cymru ddilyn enghraifft Yr Alban ble mae hela gyda haid o gŵn yn cael ei ganiatáu.

"Gallwn gael y trafodaethau hynny a chyflwyno deddfwriaeth sy'n hollol berthnasol i Gymru," ychwanegodd.

Dywedodd Mrs Morgan, yr AC Llafur dros Ogledd Caerdydd, ei bod yn croesawu'r syniad y gallai pwerau dros hela gyda chŵn gael eu datganoli fel y gellid trafod y materion hyn yng Nghymru.

Ond nid yw o'r farn y byddai Cymru yn cynnig ateb gwahanol i reoli llwynogod.

"Mae'r rhan fwyaf o'r Blaid Lafur yng Nghymru yn wrthwynebus iawn i unrhyw wanhau o'r ddeddfwriaeth hela," meddai.