Tesco: Dim tro pedol ar safle archfarchnad Porth Tywyn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Tesco yn bwriadu codi'r archfarchnad ar safle ger yr harbwr

Mae Tesco yn dweud nad ydyn nhw wedi troi eu cefnau ar gynllun i agor archfarchnad yn un o drefi glan y môr Sir Gaerfyrddin.

Derbyniodd y cwmni ganiatad cynllunio i'r safle ger harbwr Porth Tywyn, Llanelli yn 2010, ond does dim datblygiadau nac unrhyw waith adeiladu wedi digwydd hyd yn hyn.

Mae rhai o fusnesau y dref yn dweud eu bod yn amau a fydd y siop fyth yn cael ei hadeiladu a'i fod yn anodd iddyn nhw gynllunio ar gyfer y dyfodol.

Mae Tesco yn dweud eu bod yn trafod nifer o opsiynau ar gyfer y safle.

Colledion Tesco

Mae pryder ynglŷn â chynlluniau Tesco ar ôl i'r cwmni gyhoeddi colledion.

Yn ddiweddar cyhoeddodd y cwmni y byddan nhw'n cau 43 o siopau ledled y DU, ac yn rhoi'r gorau i gynlluniau i agor 49 o archfarchnadoedd newydd.

Ond dywedodd llefarydd na fydd hynny yn effeithio ar eu cynllun i agor siop newydd ym Mhorth Tywyn.

Disgrifiad o’r llun,
Mae perchnogion rhai siopau yn dweud nad ydyn nhw'n gallu cynllunio at y dyfodol

Mae'r cynllun yn cynnwys gorsaf betrol a maes parcio, ac mae Tesco wedi dweud y bydd yn creu 120 o swyddi llawn a rhan amser.

Dywedodd llefarydd ar ran Tesco: "Rydym yn trafod nifer o opsiynau gyda'r cyngor, gan gynnwys y posibilrwydd o safle llai. Byddwn yn rhoi gwybod i'r gymuned leol am unrhyw ddatblygiad newydd."

Mae'r cyngor sir wedi croesawu'r datganiad diweddaraf gan Tesco.

Dywedodd y cynghorydd Meryl Gravel, aelod o Fwrdd Gweithredol y sir sydd â chyfrifoldeb am adfywio: "Mae'r cyngor yn falch o glywed bod gan Tesco dal ddiddordeb mewn datblygu Porth Tywyn, ac mae'r trafodaethau yn dangos bod gan Tesco hyder yn y ffaith bod Porth Tywyn yn le da i bobl ymweld ag e."

Tesco arall

Mae Tesco hefyd yn bwriadu agor archfarchnad newydd yn Aberystwyth, a hynny erbyn Rhagfyr 2016.

Mae'r datblygiad yn y dref wedi bod yn un dadleuol a bu'n rhaid i'r datblygwyr sicrhau gorchymyn llys er mwyn dymchwel tai ar Ffordd Glyndŵr yn y dref.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y tai ar Ffordd Glyndŵr yn Aberystwyth eu dymchwel ddechrau'r mis

Roedd un o'r trigolion, Enid Jones, wedi gwrthod gwerthu ei thŷ i'r datblygwyr.

Cafodd y tai eu dymchwel ddechrau mis Chwefror.

Yn ogystal â Tesco fe fydd siop Marks and Spencer yn rhan o'r safle newydd.

Yn ôl Cyngor Ceredigion roedden nhw'n siomedig eu bod wedi gorfod sicrhau gorchymyn llys, ond dywedon nhw bod y datblygiad yn bwysig er mwyn sefydlu Aberystwyth fel canolfan siopa o bwys.

Straeon perthnasol