Y gorau yn Gymraeg ar wefan BBC Cymru

CBeebies yn y Gymraeg

Yn ogystal â holl gynnwys newyddion a chyfredol Cymru Fyw, mae 'na wledd o wefannau eraill yn Gymraeg gan BBC Cymru. O Bitesize i BBC iPlayer, mwynhewch y gorau o gynnwys ar-lein BBC Cymru yn Gymraeg.

Cymru Fyw

Cymru Fyw

Y diweddaraf am Gymru ym myd newyddion, gwleidyddiaeth, chwaraeon, y celfyddydau, cerddoriaeth, radio, teledu a diwylliant poblogaidd, ynghyd ag erthyglau nodwedd yn adran Cylchgrawn.

Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Mae ap BBC Cymru Fyw hefyd ar gael ar ffonau Apple ac Android - ac mae'n rhad ac am ddim.

Radio

Radio Cymru

Rhaglenni'n fyw neu ar alw, clipiau, amserlen lawn a gwybodaeth am raglenni a chyflwynwyr.

Gallwch hefyd ddilyn Radio Cymru ar Twitter ac ar Facebook neu ar y Blog.

Podlediadau

Y gorau o raglenni diweddaraf BBC Radio Cymru i'w lawrlwytho er mwyn gwrando arnyn nhw eto, yn unrhywle.

Playlister

Chwiliwch am glipiau ac artistiaid ac ychwanegwch draciau at eich rhestr chwarae gydag un clic.

Teledu

BBC iPlayer

Fersiwn Cymraeg o'r wefan lle gallwch chi wylio rhaglenni'r BBC yn fyw ac ar alw ar gyfrifiadur ac ar ddyfeisiau symudol.

S4C ar iPlayer

Gwyliwch eich hoff raglenni S4C yn fyw ac ar alw ar BBC iPlayer.

Dysgu

Cynradd

Gwledd o adnoddau dysgu hwyliog ar gyfer plant ysgol gynradd.

Bitesize - CA3

Gweithgareddau, clipiau fideo a nodiadau adolygu ar gyfer Cyfnod Allweddol 3, sy'n cynrychioli'r dair blynedd gyntaf yn addysg ysgolion uwchradd Cymru, ar gyfer disgyblion 11-14 oed.

Bitesize - TGAU

Gweithgareddau, clipiau fideo, nodiadau adolygu a phrofion ar gyfer TGAU, sy'n gymhwyster ar gyfer disgyblion 15-16 oed.

Dysgu Cymraeg

Casgliad o adnoddau ar-lein ar gyfer pob lefel o ddysgu Cymraeg.

Plant

CBeebies

Mwynhewch gemau yn Gymraeg gyda'ch hoff gymeriadau ar wefan CBeebies. (Gemau ar gael ar gyfrifiadur yn unig ar hyn o bryd.)

Gwleidyddiaeth

Democratiaeth Fyw

Darllediadau byw o'r Cynulliad yn ogystal ag adroddiadau a chanllawiau defnyddiol.

Blog Vaughan Roderick

Golygydd Materion Cymreig y BBC yn blogio'n rheolaidd ar faterion gwleidyddol Cymru.

Y Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghymru

Dysgwch am effaith y Rhyfel Byd Cyntaf ar bobl nôl gartref ym mhentrefi a threfi Cymru mewn casgliad arbennig sy'n dal i dyfu.

Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC

Gwybodaeth am y gerddorfa, cipolwg tu ôl i'r llenni a dyddiadur cyngherddau.

Eisteddfod Genedlaethol

Uchafbwyntiau'r Eisteddfod Genedlaethol gan gynnwys canlyniadau, clipiau, orielau lluniau a newyddion.

Mae 'na hefyd archif o wefannau Eisteddfod y BBC a chanllaw defnyddiol i Orsedd y Beirdd.

Y Tywydd

Sbectol haul neu ymbarél? Dewch o hyd i ragolwg y tywydd yn eich ardal chi.

Corfforaethol

Gwybodaeth am BBC Cymru fel darlledwr, ein partneriaethau a'n rhaglenni.