Y Cymry o flaen eu hamser

Dathlu rhai o arloeswyr Cymru

Rhestr anrhydeddus o Gymry sydd wedi arloesi mewn amrywiaeth o feysydd. Mwynhewch y daith.