Principality: Cynnydd sylweddol mewn elw

Cyhoeddwyd

Mae Cymdeithas Adeiladu'r Principality wedi cyhoeddi cynnydd sylweddol yn eu helw dros y flwyddyn ddiwethaf.

Fel rhan o'u canlyniadau blynyddol dywedodd y cwmni eu bod wedi gwneud elw cyn treth o £53.5 miliwn - cynnydd sylweddol o'r elw o £28.2m yn 2013.

Mae'r ffigwr hwnnw yn cynnwys un taliad o £10.1m. i gynllun pensiwn y cwmni.

Ond hyd yn oed heb y taliad hwn byddai elw'r cwmni'n £43.4m.

Nid yw'r ffigyrau yma'n cynnwys yr elw wnaed drwy werthu'r cwmni gwerthu tai Peter Alan llynedd,

Y Principality yw cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru, a'r chweched mwyaf yn y DU.

Dywedodd y cwmni eu bod wedi gweld cynnydd yn nifer y morgeisi y maen nhw'n eu cynnig, ynghyd â chynydd yn eu hasedau.

Mae'r cwmni hefyd wedi cynyddu nifer y canghenau - mae gan y cwmni bellach 71 o swyddfeydd ar draws Cymru a'r gororau.

Straeon perthnasol