Lluniau anweddus o blant: Carchar i athro

  • Cyhoeddwyd
Stuart Rees
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Stuart Rees yn arfer dysgu yn Ysgol Gwernyfed ger Aberhonddu.

Mae pennaeth cynorthwyol ysgol ym Mhowys oedd wedi cyfaddef i fod a mwy na 4,000 o ddelweddau anweddus o blant yn ei feddiant wedi cael ei ddedfrydu i 16 mis yn y carchar.

Dywedodd y Barnwr Thomas Crowther QC wrth yr athro, Stuart Rees mai "yr hyn sy'n ddirgelwch yw pam fod dyn sydd gyda deallusrwydd a mewnwelediad amlwg, eisiau gwylio plant go iawn'' yn cael eu camdrin.

Roedd Stuart Rees, oedd yn arfer dysgu yn Ysgol Gwernyfed ger Aberhonddu, i fod i sefyll ei brawf yn y Llys y Goron Merthyr Tydfil, ond plediodd yn euog ar y funud olaf.

Nid oedd y plant yn y delweddau yn ddisgyblion yn yr ysgol lle bu'n gweithio. Roeddynt yn amrywio o rwng 3-9 mlwydd oed.

Roedd Rees yn wynebu un cyhuddiad o feddu ar ddelweddau anweddus o blant gyda'r bwriad o'u dosbarthu a thri chyhuddiad arall o feddu ar ddelweddau anweddus o blant. Roedd eisoes wedi pledio'n euog i gyhuddiadau eraill.

Clywodd y llys fod yr heddlu wedi darganfod 4393 o ddelweddau anweddus ar ddau gyfrifiadur yng nghartref Rees yn Aberhonddu, ac roedd 887 o'r delweddau o'r categori gwaethaf.

Roedd offer cyfrifiadurol Stuart Rees hefyd yn cynnwys delweddau pornograffig eithafol.