Iechyd meddwl: 'Storio problemau i'r dyfodol'

  • Cyhoeddwyd
Dynes fregus

Mae elusen iechyd meddwl wedi dweud wrth BBC Cymru bod awdurdodau lleol yn "storio problemau ar gyfer y dyfodol" drwy geisio darparu gwasanaethau iechyd meddwl eu hunain i arbed arian.

Dywedodd prif weithredwr Hafal bod cynghorau yn "torri gwasanaethau iechyd meddwl arbenigol gan ddatblygu gwasanaethau mwy cyffredinol, maen nhw'n darparu eu hunain".

Dywedodd Alun Thomas wrth raglen Sunday Politics Wales y BBC: "Bydd hynny'n storio problemau ar gyfer y dyfodol oherwydd bydd rhaid gwario mwy yn y tymor hir a bydd pobl yn gorfod mynd i'r ysbyty."

Mae cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg wedi awgrymu y gall y Cynulliad ystyried y mater.

Unigolion, nid rhifau

Ychwanegodd Alun Thomas: "Bydd pobl yn colli rhannau o'u bywydau oherwydd nad yw awdurdodau lleol wedi sylweddoli eu bod angen gwasanaethau arbenigol."

Mae gan Jake Roberts, 21 oed o Aberdaugleddau, iselder a phryder.

Dywedodd: "Pe bai'r awdurdodau'n cymryd drosodd ni fydd pobl yn teimlo fel unigolion, bydd pobl yn teimlo fel dim mwy na rhif."

Yn ôl llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru mae llawer o awdurdodau lleol yn ceisio "gwneud eu gorau er mwyn diogelu gwasanaethau i'r bobl fwyaf bregus", ond oherwydd toriadau i gyllidebau "mae holl wasanaethau llywodraeth leol yn wynebu pwysau a thoriadau anferthol".

Ychwanegodd: "Rydym yn deall y galwadau i fuddsoddi er mwyn sicrhau na fydd problemau yn y dyfodol. Ond y broblem yw bod maint y toriadau yn golygu bod hyn yn amhosib."

'Cydweithio'

Ym mis Tachwedd rhybuddiodd grŵp o Aelodau Cynulliad bod gwasanaethau iechyd meddwl i blant a phobl ifanc yng Nghymru yn ei chael hi'n anodd ymdopi â'r galw.

Mae cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg hefyd wedi awgrymu y gall ACau ystyried y mater.

Dywedodd Ann Jones AC: "Rydym am drio cwblhau darn arall o waith fydd yn ystyried sut mae'r gwasanaethau cefnogol o'r trydydd sector a'r awdurdodau lleol yn gweithio yn ein cymunedau.

"Mae hi'n bwysig ein bod ni'n gweld cydweithio er mwyn sicrhau'r gorau i bobl ifanc sy'n derbyn y gwasanaethau."

Mae Sunday Politics Wales yn cael ei ddarlledu ar BBC One Wales am 11.00, dydd Sul, 8 Chwefror.