Golffiwr yn euog o dwyll budd-dal

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Yn Llys y Goron Caerdydd mae dyn gafodd ei ffilmio yn chwarae golff, er iddo honni ei fod yn rhy wael i gerdded, wedi ei gael yn euog o dwyll budd-daliadau gwerth £26,000.

Roedd Alan Bannister, golffiwr profiadol, wedi honni ei fod mewn gormod o boen i gerdded ond pan ymchwiliodd yr Adran Waith a Phensiynau fe gafodd ei weld yn cerdded cwrs golff 5,400 llath mewn pedair awr a hanner.

'Angen cymorth'

Dechreuodd hawlio Lwfans Anabledd yn 2007, gan ddweud ei fod yn dioddef o gryd y cymalau o'r enw Ankylosing Spondylitis.

Roedd wedi cwblhau ffurflenni yn dweud ei fod angen cymorth i godi ei freichiau, gwisgo ei grys a'i esgidiau, a chario offer cegin.

Dywedodd mai dim ond 50 llath yr oedd yn gallu ei gerdded cyn dioddef ''poen difrifol'' ac fe fyddai'n cymryd 10 i 15 munud iddo gerdded y pellter yna.

Clywodd y llys ei fod yn honni fod angen cymorth i wneud pryd o fwyd a newid ei ddillad hefyd.

Pum niwrnod

Fe dderbyniodd yr Adran Waith a Phensiynau wybodaeth gan ffynhonnell ddienw yn dweud fod Mr Bannister yn golffiwr brwdfrydig oedd wedi chwarae mewn cystadlaethau oedd yn para am bum niwrnod.

Cafodd ei ffilmio gan swyddogion yn 2012 yn chwarae golff gyda thri ffrind ar gwrs golff ger ei gartref.

Mewn cyfweliad gyda'r heddlu fe gyfaddefodd y dylai fod wedi cofnodi unrhyw newid yn ei amgylchiadau i'r awdurdodau.

Clywodd y llys ei fod wedi hawlio £26,090.55 yn anonest rhwng 2007 a 2012.