Ffordd newydd ar gyfer ardal fenter Glannau Dyfrdwy

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Praxis
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y ffordd yn gwella cysylltiadau trafnidiaeth ardal fenter Glannau Dyfrdwy

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau bwriad i godi ffordd ar draws parth menter Glannau Dyfrdwy, gyda'r gobaith y bydd y safle'n cyflogi 5,000 o weithwyr.

Y llywodraeth fydd yn talu am y ffordd ar draws safle Porth y Gogledd safle 420 erw o fewn ardal fenter Glannau Dyfrdwy.

Mae disgwyl y bydd y gwaith yn dechrau flwyddyn nesa' ac y bydd yn cymryd pum mlynedd i'w gwblhau.

Fe fydd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn cyhoeddi ddydd Iau fod gan y datblygiad botensial i greu 5,000 o swyddi.

Dywedodd Llywodraeth Cymru y bydd y ffordd newydd yn rhoi hwb i'r datblygiad ac yn datgloi potensial y safle'n llawn gan ryddhau 220 erw o dir.

Wedi i'r datblygiad ei orffen, fe fydd gallu i adeiladu 3.1 miliwn troedfedd sgwâr o gyfleusterau i fusnesau.

'Catalydd'

Bydd Carwyn Jones yn ymweld â'r ardal fenter ddyd Iau.

"Porth y Gogledd yw'r prif safle ar gyfer denu buddsoddwyr mawr i'r ardal fenter hon yn y gogledd," meddai.

"Mae'r ffordd newydd hon yn allweddol i'r ardal fenter; mae'n siŵr o gyflymu datblygiad y lle.

"Mae hwn yn brosiect hynod bwysig i'r Gogledd - mae iddo'r potensial i ddenu buddsoddiadau a swyddi newydd i'r ardal. Y ffordd fynediad newydd yw'r catalydd fydd yn sbarduno'r buddsoddiadau newydd."

Mae'r llywodraeth yn gobeithio cyflwyno cynllun o fewn y chwe mis nesaf a dechrau gwaith ar gam cyntaf adeiladu'r ffordd cyn diwedd y flwyddyn.

Dywedodd Gadeirydd Bwrdd Menter Glannau Dyfrdwy, David Jones: "Mae bwrw ymlaen â'r gwaith ar y safle hwn yn flaenoriaeth i'r Bwrdd ac rwy'n falch iawn bod Llywodraeth Cymru wedi cymryd yr awenau drwy fuddsoddi yn y seilwaith, mae hyn mor bwysig i allu symud pethau ymlaen."