Llywodraeth am atal ffracio nes bod prawf ei fod yn ddiogel

Published
image copyrightSPL

Mae Llywodraeth Cymru wedi awgrymu eu bod nhw am geisio atal ffracio tan fod prawf ei fod yn ddiogel.

Dywedodd y llywodraeth y bydden nhw'n cefnogi cynnig Plaid Cymru yn galw ar weinidogion i wneud pob dim yn eu gallu i atal y dull o gasglu nwy siâl.

Yr wythnos diwethaf fe wnaeth Llywodraeth yr Alban atal ffracio wrth i ymchwil barhau.

Mae disgwyl i reolaeth dros ffracio gael ei datganoli i'r Alban ar ôl yr etholiad cyffredinol ym mis Mai.

Datganoli pwerau

Does dim cynlluniau penodol i ddatganoli'r pwerau i Gymru ond mae disgwyl i ganlyniad trafodaethau rhwng Aelodau Seneddol am ddatganoli pellach gael ei gyhoeddi fis nesaf.

Bydd cynnig yn cael ei drafod yn y Cynulliad brynhawn Mercher yn galw ar Lywodraeth Cymru i wneud pob dim y gallen nhw i atal ffracio rhag digwydd yng Nghymru tan fod prawf ei fod yn ddiogel i'r amgylchedd ac i iechyd cyhoeddus.

Mae'r cynnig hefyd yn galw am ddatganoli pwerau dros ffracio.