Tu ôl i'r tîm: Adam Beard

  • Cyhoeddwyd
Adam BeardFfynhonnell y llun, Chris Fariweather/Huw Evans Agency

Wrth i garfan Cymru baratoi at gêm agoriadol Pencampwriaeth y 6 Gwlad mae Cymru Fyw wedi cael cipolwg ar waith rhai o aelodau eraill y tîm, sef y swyddogion sy'n gweithio'n galed tu ôl i'r llenni i geisio sicrhau llwyddiant i wŷr Warren Gatland.

Yr wythnos hon Adam Beard, Pennaeth Perfformiad Corfforol Undeb Rygbi Cymru sydd yn sôn be sydd wedi bod yn digwydd cyn y gêm fawr yn erbyn y Saeson:

Y gwersyll ymarfer

Mae hi'n ddechrau wythnos agoriadol Pencampwriaeth 6 Gwlad RBS ac ar y gorwel mae'r gêm fawr, sef Cymru yn erbyn Lloegr yng Nghaerdydd. Mae'r garfan wedi bod yn y gwersyll ers wythnos bellach ac yn prysur baratoi at y frwydr gyntaf.

Mae'r dydd yn dechrau yn gynnar yn y Ganolfan Rhagoriaeth Genedlaethol (neu'r 'Barn' fel mae'n cael ei alw), ac mae'r offer ar y safle yn cael eu defnyddio, yn cynnwys y siambrau uchder a cryotherapy.

Ar ôl sesiwn gyntaf y dydd mae'r chwaraewyr yn cerdded y siwrne fer i'r gwesty. Yn 'stafell y tîm, mae'r chwaraewyr yn cael sesiwn fonitro'r bore gyda'n gwyddonydd chwaraeon, Ryan Chambers. Mae Ryan yn cofnodi'u pwysau, tymer, safon cwsg ac unrhyw boenau neu symptomau sydd ganddyn nhw.

Mae'r wybodaeth yma yn cael ei dadansoddi a'i rhoi i mi cyn y cyfarfodydd boreol â'r timau hyfforddi a meddygol. Mae'r cyfarfodydd yn caniatáu rheolwyr y garfan i adolygu'r wybodaeth ddiweddaraf a phenderfynu ar amserlen y dydd.

Be sydd i frecwast?

Mae brecwast y chwaraewyr yn cynnwys amrywiaeth o smŵddis, uwd a bwyd poeth, gyda chogydd ar gael i goginio omlet. Mae maethegwr y sgwad, Jon Williams, yn goruchwylio pob pryd ac mae'n sicrhau fod y bwyd drwy gydol y dydd yn addas ar gyfer anghenion unigryw pob chwaraewr.

Yn dilyn brecwast, rydw i, Huw Bennett, John Ashby (yr is-hyfforddwyr cryfder a chyflyru) a Ryan yn mynd i'r caeau neu'r 'Barn' i osod popeth ar gyfer sesiwn y bore, yn unol â'r cynlluniau.

Bore 'ma, roedd cymysgedd o weithgareddau ffitrwydd, pwysau a sgiliau, felly cafodd llwyth gwaith amrywiol ei baratoi cyn i'r garfan ddechrau arni am 10am. Erbyn hanner dydd, mae'r sesiynau wedi dod i ben, felly maen nhw'n cael rownd arall o cryotherapy cyn cinio. Mae'r sesiynau yn y siambr wedi eu cynllunio i helpu i'r chwaraewyr wella, gan eu caniatáu i allu hyfforddi yn amlach drwy gydol y dydd.

Ffynhonnell y llun, Chris Fairweather/Huw Evans Agency
Disgrifiad o’r llun,
Adam Beard yn cadw llygaid barcud ar y sesiwn ymarfer gyda'r hyfforddwyr Warren Gatland a Rob Howley

Cofnodi a dadansoddi

Ar ôl cinio, mae sesiwn y prynhawn ar y cae, gyda'r blaenwyr a'r olwyr yn dod at ei gilydd am sesiwn byr, dwys ar y cyd. Yn ystod y cyfnod hyfforddi mae ffigurau am lwyth hyfforddi y chwaraewyr yn cael eu cofnodi a'u dadansoddi. Rydw i'n derbyn y wybodaeth yma ac mae'n ffurfio rhan o'r adolygiad dyddiol â'r tîm hyfforddi pan fyddwn ni'n dod ynghyd i drafod y garfan a sesiynau unigol.

Mae hi'n amser swper i'r garfan am 18.30 ac eto mae dewis helaeth o fwyd o safon uchel wedi ei baratoi gan ein cogyddion yng ngwesty'r Vale, yn ôl gofynion y maethegwr, Jon.

Unwaith ddaw swper a'r cyfarfodydd adolygu i ben, mae cyfle i ddarllen e-byst a gwneud hyn a'r llall, cyn i'r holl beth ddechrau eto'r diwrnod nesa'!

Ffynhonnell y llun, Ben Evans/Huw Evans Agency
Disgrifiad o’r llun,
Adam yn rhannu gwybodaeth gyda Warren Gatland

Mae 'na ragor o gynnwys am Bencampwriaeth y 6 Gwlad ar Cymru Fyw