Arriva yn ymchwilio i gwynion am ynganiad o'r Gymraeg

  • Cyhoeddwyd
Bws ArrivaFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Hywel Williams AS y dylai Arriva ddangos "mwy o barch" i'r Gymraeg

Mae cwmni bysiau Arriva Cymru yn ymchwilio i gwynion am gam-ynganiad o enwau Cymraeg ar ei wasanaethau yng ngogledd Cymru.

Daeth y cwynion i'r amlwg ar ôl i Elisabeth Williams o Lanfairfechan gysylltu â rhaglen Taro'r Post ar BBC Radio Cymru i drafod ynganiad enwau llefydd yn y Gymraeg ar fysiau Arriva.

Mae'r cwmni yn dweud bod y sylwadau wedi eu "pasio ymlaen i brif weithredwr y cwmni, ac rydyn ni'n hyderus y bydd yn ymchwilio i'r gwyn".

Maen nhw hefyd wedi dweud eu bod yn "ymddiheuro am unrhyw anhwylustod a siomedigaeth sydd wedi ei achosi".

'Dangos parch i'r Gymraeg'

Dywedodd y cwmni wrth Taro'r Post ar Twitter: "Rydyn ni'n cysidro tynnu'r enw Saesneg allan pan fo'r Gymraeg yr un peth, fel nad oes gennym ni fersiwn Anglicanaidd sy'n anghywir.

"Rydyn ni'n cytuno, mae trafodaethau wedi eu cynnal ers tipyn o amser ac yn parhau, ond mae angen amser yn y stiwdio. Mae'n gostus a rhaid ei wneud ar adegau penodol o'r flwyddyn."

Cysylltodd AS Plaid Cymru dros Arfon, Hywel WIlliams, â'r rhaglen yn dweud y dylai Arriva ddangos "mwy o barch" i'r Gymraeg.

Dywedodd Mr Williams ei fod wedi codi'r mater â'r cwmni yn y gorffennol, a'i fod wedi cael sicrhad y byddai yn cael ei sortio.

Dywedodd llefarydd ar ran Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws: "Mae'n fater o gwrteisi i ynganu enwau Cymraeg yn gywir. Basen ni'n disgwyl i gwmni rhyngwladol fel Arriva i sicrhau bod eu ynganiad o'r safon uchaf."