Angen 'croeso aur' i ddenu meddygon, medd Plaid Cymru

Cyhoeddwyd

Dylid cynnig 'croeso aur' i feddygon sydd newydd gymhwyso er mwyn ceisio eu hannog i ddod i weithio fel meddygon teulu yng Nghymru, yn ôl Plaid Cymru.

Dywedodd llefarydd iechyd y blaid, Elin Jones, y gall meddygon newydd weld eu dyledion prifysgolion yn cael eu talu os ydyn nhw'n derbyn hyfforddiant ac yn gweithio mewn ardaloedd sy'n brin o feddygon, a hynny am gyfnod penodol.

Ar hyn o bryd mae tua 400 o lefydd gwag ar gyfer meddygon teulu yng Nghymru.

Ond dywedodd y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford, nad oedd "wedi'i ddenu" at y syniad.

'Ystod o atebion posib'

Dywedodd Ms Jones wrth raglen Sunday Politics Wales y BBC: "Mae problem ar y gorwel ac mewn rhai ardaloedd mae'r broblem eisoes wedi ein cyrraedd, ac mae angen sicrhau bod gennym ni feddygon teulu newydd yn dod mewn i'r system, ac er mwyn gwneud hynny mae'n rhaid ystyried defnyddio dulliau ariannol er mwyn annog meddygon teulu i dderbyn hyfforddiant a gweithio mewn meddygfeydd."

Mae Dr Charlotte Jones, cadeirydd Pwyllgor Meddygon Teulu Cymru, wedi dweud bod ei mudiad eisoes wedi cynnig "ystod o atebion posib" i Lywodraeth Cymru, gan gynnwys 'croeso aur' a 'chadwyni aur' i gadw meddygon teulu sy'n ystyried ymddeol.

Ychwanegodd Dr Jones mai yn y diwedd bydd "grymoedd y farchnad yn drech" i rai meddygon.

Dywedodd Mr Drakeford wrth y rhaglen nad oedd yn awyddus i gyflwyno'r fath fesurau.

"Rydym ni wedi gweld mesurau o'r fath yn cael ei defnyddio mewn llefydd eraill, weithiau mae cynnydd dros dro yn nifer y bobl sy'n croesi'r ffin, ond maen nhw'n gadael wedi i'r cymhelliant ariannol ddod i ben", meddai.

Ddydd Gwener, awgrymodd yr Athro Derek Gallen, Pennaeth Deoniaeth Cymru, sy'n gyfrifol am hyfforddi meddygon, y dylai byrddau iechyd Cymru newid eu henwau i geisio mynd i'r afael â phrinder meddygon iau.

Mae Sunday Politics Wales yn cael ei ddarlledu ar BBC One Wales am 12.00, dydd Sul, 1 Chwefror.