Ceredigion yn ymgynghori ar ddyfodol cartrefi gofal

Cyhoeddwyd

Bydd Cyngor Ceredigion yn cynnal ymgynghoriad ynglŷn â dyfodol y saith cartref gofal maen nhw'n eu rhedeg yn y sir.

Mae'r cyngor wedi comisiynu adolygiad annibynnol o'r ddarpariaeth cartrefi gofal ar gyfer pobl oedrannus.

Dywed y cyngor nad yw hi'n addas parhau i ddarparu gwasanaethau ar sail y model cyfredol.

Mae angen newid, medd llefarydd, er mwyn darparu gwasanaeth o safon a bodloni anghenion cymhleth a heriol trigolion y dyfodol.

Cartrefi gofal

Bydd yr ymgynghoriad yn ystyried dyfodol y cartrefi canlynol:

Bodlondeb, Aberystwyth;

Cartref Tregerddan, Bow Street, Aberystwyth;

Bryntirion, Tregaron;

Min-y-Mor, Aberaeron;

Awel Deg, Llandysul;

Hafan Deg, Llanbedr Pont Steffan;

Yr Hafod, Aberteifi.

'Darpariaeth addas'

Dywed Parry Davies, Cyfarwyddwr Diogelu, Gofal, a Gwasanaethau Ffordd o Fyw Cyngor Sir Ceredigion: "Rydym ni eisiau creu system fodern o ddarparu gofal sydd yn ein galluogi i ddatblygu'n llawn wasanaethau mewn cymuned tra'n sicrhau bod darpariaeth addas o gartrefi preswyl a nyrsio ar draws y sir.

"Gyda mwy o bwysedd cyllidol, golyga hyn bod yn rhaid edrych yn fanwl ar ein model presennol cyn penderfynu ar y ffordd fwyaf priodol i weithredu."

Dywed y Cynghorydd Catherine Hughes, deilydd portffolio gwasanaethau cymdeithasol: "Unwaith y bydd ymgynghoriad cyhoeddus wedi gorffen, caiff y canlyniadau eu cyflwyno mewn adroddiad a bydd swyddogion yn darparu argymhellion ar gyfeiriad dyfodol gwasanaethau gofal i oedolion ..."

Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar 11 Mawrth 2015.