Cwest damwain angheuol ar yr A44

Sara Gibson
Gohebydd BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
Martin Pugh a Margaret and John Kehoe
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Martin Pugh, Margaret Kehoe a'i gŵr John Kehoe yn y ddamwain

Bydd cwest yn cael ei gynnal ddydd Iau i farwolaethau pedwar o bobl o Lanidloes mewn damwain ar ffordd yr A44 ym mis .

Bu farw Alison Hind, 28, ei hewythr Martin Pugh, 47, a rhieni ei bartner - John Kehoe, 72, a Margaret Kehoe, 65 - wedi i'w car daro tancer petrol a fan ger Eisteddfa Gurig, rhwng Llangurig a Phonterwyd ar 17 Mehefin, 2014.

Fe lwyddodd merch 18 mis oed Alison Hind, Holly Hughes, i oroesi'r ddamwain.

Cafodd y ferch fach ei hedfan i Ysbyty Plant Cymru yng Nghaerdydd o safle'r ddamwain.

Mae hi bellach wedi gwella o'i holl anafiadau.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Alison Hind ei disgrifio fel 'person hyfryd'; Mae Holly bellach wedi gwella o'i hanafiadau

Teyrngedau

Roedd y teulu wedi teithio i Aberystwyth am ei bod hi'n ddiwrnod braf.

Roedd Alison Hind yn fam i ddau o blant - i Holly a'i brawd mawr Ethan.

Mewn teyrnged iddi yn fuan ar ôl y ddamwain, dywedodd ei theulu ei bod hi'n "dotio" ar ei phlant.

Yn dilyn y ddamwain, fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddan nhw'n ystyried cyflwyno gwelliannau i'r A44 - un o'r ffyrdd mwya' peryglus ym Mhrydain.

Ymhlith y syniadau oedd gwella wyneb y ffordd, gwella'r arwyddion ac edrych ar y posibilrwydd o gyflwyno cyfyngiadau cyflymder mewn mannau.

Mae disgwyl i adolygiad o'r cyfyngiadau gael ei gyhoeddi gan y llywodraeth ddydd Gwener.

Ond mae'r llywodraeth wedi gwrthod galwadau i newid y ffordd mewn unrhyw fodd, gan gynnwys cyflwyno lonydd pasio, gan ddweud ei fod yn rhy ddrud ac anodd oherwydd y tirwedd.

Disgrifiad o’r llun,
Yn dilyn y ddamwain, fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddan nhw'n ystyried cyflwyno gwelliannau i'r A44