Cytuno i werthu pencadlys BBC Cymru i Taylor Wimpey

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Tŷ Darlledu Caerdydd wedi bod yn gartref i BBC Cymru ers 1966

Mae BBC Cymru wedi cytuno i werthu y pencadlys yn Llandaf, Caerdydd i gwmni datblygu tai Taylor Wimpey.

Mae'r gwerthu'n amodol ar sicrhau caniatâd cynllunio gan Gyngor Caerdydd ar gyfer datblygiad arfaethedig Taylor Wimpey ar y ddau safle.

Ym mis Mehefin, datgelodd y darlledwr ei gynllun i symud i safle newydd ger gorsaf Caerdydd Canolog.

Bydd y gwerthu'n helpu ariannu'r datblygiad newydd, ac mae disgwyl i staff symud yno yn 2018.

Mae datblygiad arfaethedig Taylor Wimpey, a fyddai'n creu 100 o swyddi adeiladu a 300 pellach yn y gadwyn cyflenwad, yn cynnwys safle Tŷ Oldfield BBC Cymru ar ochr arall Heol Llantrisant.

Dywedodd eu cyfarwyddwr tir, Gareth Hawke, y byddai'n cyfuno tai preifat a rhai fforddiadwy, gyda'r gobaith o roi'r safleoedd cyntaf ar werth yng nghynnar yn 2019.

Disgrifiad o’r llun,
Bydd hyd at 10,000 yn gweithio yn Sgwâr Canolog Caerdydd wedi i'r datblygiad ei gwblhau

Dywedodd Cyfarwyddwr BBC Cymru, Rhodri Talfan Davies: "Mae ein safleoedd ni yn Llandaf wedi'n gwasanaethu'n dda am bron i hanner canrif. Ond mae'r dechnoleg a'r cyfleusterau yma yn dangos eu hoedran a bydd ein cartref newydd yn ein galluogi i gryfhau ein rhaglenni a'n gwasanaethau.

"Rwy'n credu bod y cynlluniau cyffrous ar gyfer ein cartref newydd ar y Sgwâr Canolog yn gwneud synnwyr go iawn i'r BBC, yn greadigol ac yn ariannol, ac mae ganddyn nhw'r potensial i chwarae rôl ganolog wrth ddatgloi adfywiad rhan bwysig o'n prifddinas."

Dywedodd arweinydd Cyngor Caerdydd, Phil Bale, y byddai adleoliad BBC Cymru i ganol y ddinas yn ddatganiad mawr o hyder yn ei gynlluniau i adeiladu sgwâr cyhoeddus fyddai'n deilwng o unrhyw brifddinas yn Ewrop.

Bydd cais am sêl bendith terfynol ar gyfer adleoli BBC Cymru i'r Sgwâr Canolog yn digwydd yn ddiweddarach eleni.