Gohirio apwyntiadau mewn dau ysbyty

Cyhoeddwyd

Mae apwyntiadau allanol mewn dau ysbyty wedi eu gohirio oherwydd "pwysau enfawr" ar y Gwasanaeth Iechyd yno.

Dywedodd Alice Casey, Prif Swyddog Gweithrediadau Ymddiredolaeth Iechyd Caerdydd a'r Fro: "Oherwydd pwysau enfawr ar ein gwasanaethau rydym wedi cymryd camau er mwyn rheoli gofal cleifion yn ddiogel.

"Mae pob aelod staff wedi ei gyfeirio i helpu rheoli'r sefyllfa ac, yn anfffodus, rydym wedi gorfod canslo ac aildrefnu nifer o apwyntiadau.

"Heddiw mae pob apwyntiad nad ydyn nhw'n rhai brys ar gyfer cleifion allanol yn Ysbyty Athrofaol Cymru ac Ysbyty Llandochau yn cael eu canslo.

"Ond bydd apwyntiadau allanol yn y ddau ysbyty i gleifion y galon, dermatoleg, haematoleg, opthalmeg, plant, deintyddol, thoraceg, clinigau iechyd meddwl a thoriadau i esgyrn yn parhau fel arfer."

Dywedodd fod cleifion yn cael gwybod lle bo hynny'n bosib ond dylai unrhywun sy ddim yn siwr am y sefyllfa ffonio 02920 748181.

"Bydd pob apwyntiad yn cael ei aildrefnu cyn gynted ag y bo modd," meddai.