Damwain M4: 28 yn yr ysbyty

  • Cyhoeddwyd
Y gwasanethau brys ger lleoliad un o'r damweiniauFfynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Y gwasanaethau brys ger lleoliad un o'r damweiniau ger cyffordd 34 yr M4

Mae rhan o'r M4 ynghau ar ôl i bump cerbyd daro yn erbyn ei gilydd rhwng cyffyrdd 33 a 34 ar gyrion Caerdydd.

Mae'r draffordd wedi cau rhwng cyffordd 33 Capel Llanilltern a chyffordd 34 Meisgin yn dilyn dwy ddamwain naill ochr i'r ffordd.

Cafodd yr heddlu eu galw tua 11:50 y bore 'ma.

Yn ôl llygaid dystion fe darodd bws bychan yn erbyn car ac fe darodd y cerbyd hwnnw yn erbyn y cerbydau eraill ar y lon ddwyreiniol i gyfeiriad y brifddinas.

Yn fuan wedyn fe drodd cerbyd arall ar ei waered ar ochr orllewinol y draffordd.

Mae 28 o bobl yn cael triniaeth yn yr ysbyty. Bu'n rhaid i un wraig gael ei chludo i'r ysbyty yn yr ambiwlans awyr.

Dywedodd llefarydd ar ran Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd eu bod yn trin nifer o'r bobol gafodd eu hanafu.

Mae'r ysbyty yn rhybuddio cleifion eraill sydd ddim yn disgwyl triniaeth frys y bydd yna oedi.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru hefyd wedi cadarnhau bod rhai o'r cleifion yn cael triniaethau yn Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhenybont ac yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn Llantrisant.

"Ar ei waered"

Roedd Cory Richards. myfyriwr 20 oed o Abertawe yn dyst i un o'r damweiniau. Dywedodd iddo weld bws bychan yn taro ochr Land Rover cyn i'r cerbyd hwnnw daro'r cerbyd o'i flaen.

"Roeddwn i'n medru gweld bod tri o gerbydau wedi taro ei gilydd - un ohonyn nhw ar ei waered" meddai.

Un arall welodd yr olygfa oedd Tom Stoneman, 25, o Lanelli. Mi welodd o nifer o bobl yn crwydro'r draffordd yn chwilio am help.

"Mi welais i bod na bump cerbyd yno, roedd na Range Rover a Corsa wedi eu difrodi yn ddrwg ynghanol y draffordd ac yn pwyntio i'r cyfeiriad anghywir."

Ychwanegodd bod yna "gannoedd a channoedd o geir" yn sownd yn y traffig. Dywedodd bod y ciwiau rhwng pump a chwe milltir o hyd.

"Gwallgo' a swreal"

Roedd Lee Morley, diffoddwr tân 27 oed o Abertawe yn teithio i gyfeiriad y gorllewin pan welodd o'r Range Rover yn cael ei daro.

"Mi neidiais i dros y rhwystr ynghanol y ffordd i helpu dynes yn un o'r ceir gafodd eu taro . Roedd hi'n anadlu ond yn anymwybodol. Fe lwyddais i i'w chael hi i ddeffro trwy siarad gyda hi a gwneud beth rydw i wedi cael fy hyfforddi i'w wneud mewn sefyllfa o'r fath" meddai

"Daeth nyrs oedd ddim ar ddyletswydd i fy helpu tra bues i'n helpu rhai o'r bobl eraill. Roedd hi'n sefyllfa wallgo' a swreal"

Dywedodd Mr Morley bod dau ambiwlans awyr wedi cyrraedd a bod un ohonyn nhw wedi cludo'r ddynes gafodd ei hanafu i'r ysbyty

"Roedd 'na blant yn sefyll ar ymyl y ffordd, roedden nhw mewn ceir oedd yn rhan o'r digwyddiad" meddai.

"Roedd y bws mini yn llawn o bensiynwyr. Dwi'n credu eu bod nhw ar eu ffordd i Gaerdydd i weld y sioe gerdd 'Top Hat'. Roedd nifer ohonyn nhw wedi brifo, cleisiau'n bennaf."

Disgrifiad o’r llun,
Yr olygfa amser cinio ddydd Sadwrn ger Cyffordd 34 yr M4

Tagfeydd

Mae yna dagfeydd traffig hyd at gyffordd 35 ym Mhencoed ar y lon ddwyreiniol. Mae yna oedi hefyd ar y lon orllewinol i gyfeiriad Caerdydd

Yn ôl Traffig Cymru mae'r traffig hefyd yn drwm ar ffyrdd cyfagos.

Ymhlith y gyrrwyr sydd wedi cael eu dal yn y tagfeydd mae'r ddarlledwraig Catrin Beard;

"Rydw i wedi bod yma ers dros hanner awr ar ôl teithio o gyfeiriad y gorllewin. Rydw i rwan yn ceisio dod oddi ar y draffordd ar gyffordd 34. Yn eironig, mae cariad fy merch hefyd yn teithio i'r un cyfeiriad ond mae o yr ochr arall i gyffordd 34 ond dydi o ddim wedi symud ers tua 13:00"

Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu y bydd yna oedi yn yr ardal am rai oriau eto.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Mae hi wedi bod yn ddiwrnod prysur i wasanaethau brys ardal Caerdydd