Anfantais i dimau Cymru yn Ewrop?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Fydd gobeithion y Cymry yn Ewrop yn cael eu llorio gan gyfoeth clybiau Lloegr a Ffrainc?

Oes yna ddyfodol i ranbarthau Cymru yng Nghwpan Pencampwyr Ewrop? Gareth Charles, Gohebydd Rygbi BBC Cymru sy'n rhoi ei farn.

Newid er gwell?

"I'r pant y rhed y dŵr" medd yr hen air, ac wrth i ni edrych 'mlaen at benwythnos ola'r grwpiau yng nghystadlaethau Ewrop eleni mae'n siŵr y bydd clybiau Cymru, ac yn wir y gwledydd Celtaidd yn gyffredinol yn dweud "clywch clywch". Rwy'n siŵr bod clybiau Ffrainc a Lloegr yn llyfu'u gweflau ac yn teimlo'n hunanfodlon iawn bod canlyniadau Cwpan Pencampwyr Ewrop eleni wedi cyfiawnhau'n llwyr eu penderfyniad i fynnu newidiadau i'r hen drefn. Am y tro cynta' erioed ry' ni'n wynebu'r posibilrwydd na fydd yr un tîm o Gymru, yr Alban, yr Eidal na hyd yn oed Iwerddon ymhlith wyth ola'r brif gystadleuaeth!

Clybiau cystadleuol ac elitaidd sy'n llwyddo

Ar hyn o bryd dim ond Leinster sydd yn yr wyth ucha' ac maen nhw'n gorfod teithio i Coventry i wynebu Wasps Dai Young. Petai nhw'n colli heb ennill pwynt bonws fe fyddan nhw'n edrych yn bryderus dros eu hysgwydd ar ganlyniadau Caerlŷr yn Ulster a Chaerfaddon yn erbyn Glasgow - yr unig dimau eraill o'r Pro 12 sydd ag unrhyw obaith o fynd drwodd.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Ai breuddwyd yn unig yw golygfa fel hon i ranbarthau Cymru?

Roedd clybiau Lloegr a Ffrainc am wneud rygbi Ewropeaidd yn fwy cystadleuol ac yn fwy elitaidd ac mae'n ymddangos eu bod nhw'n llwyddo i wneud hynny - ond ar ba draul? Maen nhw eisoes yn derbyn mwy o arian gan eu hundebau na'r hyn mae timau'r gwledydd Celtaidd yn cael gan eu hundebau nhw. Mae hynny'n rhannol ar sail cytundebau teledu anferth, cefnogaeth noddwyr a maint torfeydd - ond wedyn maen nhw'n wledydd tipyn mwy o faint gyda thipyn mwy o fasnach a chefnogwyr i fod yn gefn iddyn nhw.

Y cryf yn mynd yn gryfach

Ac wrth gwrs maen nhw'n cael mwy o arian am fynd ymhellach mewn cystadlaethau - sy'n ddigon teg. Ond mae'n golygu bod y timau cryf yn mynd yn gryfach fyth, yn enwedig pan mae clybiau Ffrainc i bob pwrpas yn anwybyddu unrhyw uchafswm cyflog ddylai fod mewn grym, a rhai o glybiau Lloegr dan arweinyddiaeth y Saraseniaid am ddilyn yr un llwybr.

Doedd ond angen cymharu mainc y Scarlets yng Nghaerlŷr a'r Gweilch yn erbyn Northampton yr wythnos ddiwetha' i weld cryfder cymharol y gwledydd ar lefel clwb ar hyn o bryd. Cafodd y Scarlets fuddugoliaeth ragorol yn erbyn y Teigrod yn gynharach yn y gystadleuaeth ond eithriadau yw'r canlyniadau hyn nid y norm.

Mae'r Dreigiau a'r Gleision wedi profi llwyddiant yn y Cwpan Her ac fe ddylai'r ddau fod yn saff o'u llefydd yn yr wyth ola' erbyn diwedd y penwythnos. Rhaid canmol y ddau, yn enwedig y Dreigiau lwyddodd i ennill YN Stade Francais a Newcastle. Ond yn anffodus efallai beth mae hyn yn ei brofi yw bod prif dimau Cymru ar yr un lefel â thimau gwana' Uwch Adran Lloegr a Ffrainc. Ac os na wellith pethau yn y Pro 12 yn y misoedd i ddod dyna lle fydd y rhan fwya' ohonyn nhw'r tymor nesa'.

Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Gyda'r Dreigiau a'r Gleision yn llwyddo yng Nghwpan Her Ewrop, ai dyma lle ddylai pob rhanbarth gystadlu?