Cynnydd mawr mewn troseddau treisgar yng Nghymru

Cyhoeddwyd

Mae 'na gynnydd sylweddol wedi bod yn nifer y troseddau treisgar yng Nghymru, yn ôl ffigyrau diweddaraf y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Yn ogystal, roedd 'na gynnydd bychan yn nifer y troseddau yn gyffredinol rhwng mis Medi 2013 a 2014.

De Cymru welodd y cynnydd mwyaf o 4%. Roedd 'na 3% o gynnydd yng Ngwent ac 1% yn Nyfed Powys. Fe arhosodd lefelau trosedd Gogledd Cymru'r un fath â gweddill y DU, ar gyfartaledd.

Yng Nghymru, fe gafodd 177,732 o droseddau eu cofnodi rhwng yn y flwyddyn hyd at Fedi 2014.

Roedd 'na gynnydd sylweddol yn nifer y troseddau treisgar, gyda 38,000 o ymosodiadau a 14 llofruddiaeth.

De Cymru welodd y cynnydd mwya' mewn troseddau treisgar - 26%.

Roedd 'na ostyngiad yn nifer y troseddau'n ymwneud â cherbydau, achosion o dorri i mewn a lladrata, ar y cyfan.