Bardd dirgel yn gyrru cerddi i salon yng Ngwynedd

Aled Hughes
Gohebydd BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
'Bardd' dirgel
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r salon wedi derbyn pum cerdd hyd yn hyn

Mae gweithwyr mewn siop trin gwallt yng Ngwynedd mewn dryswch ac yn edrych am atebion wedi iddyn nhw dderbyn cerddi anhysbys trwy'r post gan 'fardd' dirgel.

Dywedodd staff yn salon Elaine's ym Mhenygroes bod y cerddi, sydd wedi eu hysgrifennu â llaw mewn inc arian ar gerdyn du, yn cael eu gyrru o Swydd Gaerhirfryn ac wedi dechrau cyrraedd ym mis Tachwedd y llynedd.

I ychwanegu at y dirgelwch, mae'n ymddangos fod y 'bardd' wedi gwneud yr un peth yn Swydd Gaerhirfryn ychydig flynyddoedd yn ôl, yn galw ei hun yn 'The Composer Mark Jones' ac yn postio ei waith i salon yno heb unrhyw eglurhad pellach.

Eglurodd y cynllunydd gwallt Glenda Evans ym Mhenygroes: "Rydyn ni wedi bod yn derbyn 'barddoniaeth' gan ddyn o'r enw Mark Jones.

"Dechreuodd yn ôl ym mis Tachwedd ac maen nhw wedi bod yn cyrraedd bob mis neu bythefnos. Maen nhw wedi 'sgwennu â llaw ac yn dod ar bapur du - dyna'r oll 'da ni'n ei wybod mewn gwirionedd.

Disgrifiad o’r llun,
"Maen nhw'n reit neis," meddai Glenda Evans

"Mae rhai aelodau o staff yn meddwl ei fod yn neis, ond mae'r rhai ifanc yn meddwl ei fod ychydig yn creepy. Fy hun, dydw i ddim yn eu meindio nhw, does dim malais ynddyn nhw ac maen nhw'n reit neis.

'Pam ni?'

"'Da ni wedi bod yn edrych ar y we, ac wedi darganfod bod salon arall wedi bod yn eu derbyn nhw rhyw bedair mlynedd yn ôl - a chysylltodd y salon gyda'r BBC, fel 'da ni yn ei wneud, ac unwaith y gwnaethon nhw hynny, mi stopiodd y llythyrau.

"Mae hi'n ychydig o jôc erbyn hyn, mae'r postman yn dod i mewn gydag amlen frown a deud, 'mae gennych chi un arall', ac mae'r cwsmeriaid eisiau ei gweld nhw a 'da ni gyd yn eu darllen nhw a meddwl pwy sy'n eu gyrru nhw, a pham i ni - dydyn ni ddim yn gallu dod o hyd i unrhyw beth am y dyn - felly os oes gan unrhyw un wybodaeth, 'sa ni'n hoffi gwybod.

"Ryda'n ni wedi cael pum hyd yn hyn, gyda'r un mwyaf diweddar yn cyrraedd ddydd Gwener, ac maen nhw'n neis. Cyn y Nadolig er enghraifft, roedd yn disgrifio robin goch a phlant, ac maen nhw i gyd yn gorffen gyda'r un llinell yn dweud 'keep your chin up and keep smiling'.

"Rydw i'n hoffi eu gweld nhw'n dod - mae'n gwneud fy nydd i a bod yn onest. Dydyn ni 'mond eisiau gwybod pwy a pham ni."

Wedi i Cymru Fyw gyhoeddi'r stori hon fore Iau, fe gysylltodd cyfreithiwr o Bwllheli â ni ar Twitter, gan ddweud eu bod nhw'n derbyn llythyrau tebyg i swyddfa Martin & Strain yn y dre.

Mae cyfle i glywed rhagor am y stori hon ar raglen y Post Prynhawn ar Radio Cymru bnawn Iau, 22 Ionawr, am 17:00.