Ymchwiliad i warden roddodd docyn parcio ar fin olwyn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y tocyn ei roi am barcio gwael

Mae ymchwiliad i'r hyn wnaeth warden traffig wedi honiadau iddo roi tocyn parcio ar fin olwyn yng Nghaerfyrddin.

Cafodd y warden ei gyhuddo o ymddwyn yn "anarferol" ac roedd y bin wedi ei adael ar linellau melyn yng nghanol y dref.

Roedd Mike Jones wedi synnu pan welodd y warden yn glynu rhywbeth ar fraich y bin Biffa.

"Roedd yn anhygoel - sylwais 'mod i newydd wylio warden yn rhoi tocyn ar fin olwyn am barcio gwael."

Roedd Mike, sy'n 54, ar Stryd Mansel, Caerfyrddin, pan welodd y warden yn siarad gyda gyrrwr am fod y bin yn rhwystro rhan o'r ffordd.

Dywedodd: "Roedd hi'n ymddangos bod y warden wedi rhoi amlen y ddirwy ar y bin wrth dynnu coes wedi i aelod o'r cyhoedd nodi ei fod wedi parcio ar linellau melyn."

'Ymchwiliad ffurfiol'

Ond mae'r warden yn wynebu cael ei ddisgybl gan y cyngor.

Dywedodd Rheolwr Traffig a Diogelwch Cyngor Sir Gaerfyrddin, John McEvoy: "Roedd y warden yn patrolio'r ardal pan wnaeth aelod o'r cyhoedd nodi bod y bin olwyn yn rhwystr, a gofynnodd a oedd y warden am roi tocyn iddo.

"Er mwyn ychydig o hwyl efallai lapiodd y warden amlen docyn am fraich y bin.

"Doedd dim tocyn wedi cael ei roi ar y bin. Nid yw'n bosib rhoi tocyn ar fin olwyn nac unrhyw beth sydd ddim yn fodurol.

"Er mai tynnu coes oedd y digwyddiad, rydym yn cymryd pethau o'r math o ddifri ac rydym wedi lansio ymchwiliad ffurfiol i ymddygiad y swyddog."