Llofruddiaeth Caerdydd: Arestio Sammy Almahri

  • Cyhoeddwyd
Nadine Aburas a Sammy Almahri

Mae Heddlu De Cymru yn dweud bod Sammy Almahri, y dyn roedden nhw am ei holi ynglŷn â llofruddiaeth Nadine Aburas yng Nghaerdydd, wedi cael ei arestio ac yn y ddalfa yn Tanzania.

Cafwyd hyd i gorff y ddynes 28 oed yng ngwesty'r Future Inn ym Mae Caerdydd ar 31 Rhagfyr.

Yn dilyn y darganfyddiad dywedodd Heddlu De Cymru eu bod yn awyddus i holi Sammy Almahri, 44 oed, o ddinas Efrog Newydd.

Mewn cynhadledd i'r wasg ddydd Mawrth cadarnhaodd Heddlu De Cymru bod yr heddlu yn Tanzania wedi arestio Mr Almahri.

Dywedodd y Ditectif Uwch-arolygydd, Paul Hurley: "Mi wnaeth Almahri ddianc i Tanzania ac rydym ni wedi cydweithio gyda'r heddluoedd lleol i'w ganfod a'i arestio.

"Mae hwn wedi bod yn ymchwiliad cymhleth, gan gynnwys heddluoedd ar draws tri chyfandir, ac rydym yn ddiolchgar iawn am gydweithrediad yr heddlu yn Tanzania.

"Cafodd rai o swyddogion Heddlu De Cymru eu hanfon i Tanzania i gydweithio gyda swyddogion lleol, gan lwyddo i ddarganfod symudiadau Almahri, a hynny dros gannoedd o gilomedrau ar draws y wlad."

'Rhwygo fy nghalon yn ddwy'

Mewn cynhadledd i'r wasg yn gynharach ym mis Ionawr, dywedodd mam Nadine, Andrea Aburas, fod ei chalon wedi ei "rhwygo'n ddwy."

"Nadine oedd fy mhlentyn, roedd hi yn eneth mor brydferth a charedig. Fyddai hi byth yn brifo unrhyw un, roedd hi ond am helpu pobl.

"Roedd hi wastad yn rhoi eraill yn gyntaf. Mae colli Nadine wedi rhwygo fy nghalon yn ddwy."

Yn ôl yr heddlu, roedd Nadine Aburas a Sammy Almahri yn adnabod ei gilydd ers tair blynedd ac wedi cwrdd yn flaenorol yn Efrog Newydd.