Cyngor i ddatgelu cost car ar les prif weithredwr

  • Cyhoeddwyd
Bryn Parry Jones
Disgrifiad o’r llun,
Tra'n brif weithredwr roedd Mr Parry Jones yn derbyn cyflog o £195,000 - y tâl uchaf o blith prif weithredwyr cynghorau Cymru.

Mae'r Comisiynydd Gwybodaeth wedi gorchymyn bod yn rhaid i Gyngor Sir Benfro ddatgelu faint oedd yn cael ei wario bob mis ar gar ar les i'r cyn brif weithredwr Bryn Parry Jones.

Daeth ei benderfyniad yn dilyn cais Rhyddid Gwybodaeth gan BBC Cymru.

Dywedodd y Comisiynydd Gwybodaeth bod yn rhaid i'r cyngor ryddhau'r wybodaeth o fewn 35 diwrnod, a hynny ar ôl i'r awdurdod lleol wrthod gwneud hynny dros gyfnod o wyth mis.

Fe wnaeth BBC Cymru apelio yn erbyn y penderfyniad i beidio â rhyddhau'r wybodaeth.

Mewn llythyr i'r BBC daeth i'r amlwg bod Mr Parry Jones wedi defnyddio tanwariant o flynyddoedd blaenorol er mwyn talu am gar ar les ar gyfer 2014 - Porsche Panamera.

Dywedodd y Comisiynydd Gwybodaeth: "Mae'n rhesymol y gallai unigolyn sydd mewn swydd mor flaenllaw ddisgwyl rhywfaint o graffu cyhoeddus ar agweddau o'u bywyd personol sy'n ymwneud a'u rôl wrth wasanaethu'r cyhoedd..."

Hyd yn hyn dyw Cyngor Penfro heb ddweud wrth BBC Cymru beth oedd y gost fisol am gar ar les Mr Parry Jones.

Cafodd y pecyn ei leihau £52,760 ar ôl ymyrraeth gan Swyddfa Archwilio Cymru, oedd yn poeni y byddai elfen o'r pecyn yn "anghyfreithlon."

Tra'n brif weithredwr roedd Mr Parry Jones yn derbyn cyflog o £195,000 - y tâl uchaf o blith prif weithredwyr cynghorau Cymru.

Disgrifiad o’r llun,
Mewn llythyr i'r BBC daeth i'r amlwg bod Mr Parry Jones wedi defnyddio tanwariant o flynyddoedd blaenorol er mwyn talu am gar ar les ar gyfer 2014 - Porsche Panamera.