BBC Cymru Fyw

Caryl a'r band o gymeriadau

Published
image copyrightBoom
image captionMi fydd ail raglen y gyfres newydd ar S4C ddydd Mercher

Ma Caryl Parry Jones wedi bod yn cymeriadu'r Cymry ers dros 30 mlynedd. I gyd-fynd â'i chyfres ddiweddara' ar S4C,Caryl a'r Lleill, fe fuodd hi'n sôn wrth BBC Cymru Fyw am rai o'i hoff gymeriadau, y broses 'sgwennu ac ambell i ddywediad bachog:

'Cyffwrdd pob rhan o Gymru'

Does 'na byth fwriad penodol gen i o'r dechrau i 'neud math arbennig o gymeriad. 'Dwi jest yn gweld teips sy'n gallu cael eu crisialu mewn un dywediad neu air: "OMAIGOD", "gwbod'i sdwwwwff", "obviously".

Ond un peth 'dwi yn ceisio ei wneud ydi cyfleu cymeriadau sy'n cyffwrdd pob rhan o Gymru. Os edrychwch chi ar y gyfres newydd, ma' 'na gymeriadau o sawl cornel - ardaloedd sy' ddim wastad yn cael gymaint â hynny o sylw.

Ma' nhw hefyd yn gymeriadau sy'n unigryw i'r Gymru Gymraeg - dydi popeth ddim yn cyfieithu. Os meddyliwch chi am Val a Jojo, er enghraifft, yn cynrychioli'r dysgwyr. Mi ro'n i isie cyfleu acen mewnfudwyr yn hwnna. Val a Jojo yw'r cymeriadau sy'n siarad y Gymraeg mwya' safonol o bob un - mae'n Gymraeg perffaith a dweud y gwir.

Hoff gymeriadau

image copyrightS4C
image captionOMAIGOD... Delyth a Bethan ar wyliau yn Ibiza

Fe ymddangosodd Delyth a Bethan ar y sgrîn am y tro cynta' yn 1983. Mi oedd y ddwy, i fod yn onest, yn thick. Dyna sy'n gwahaniaethu'r ddwy i'r ferch ysgol yn y gyfres newydd, Ffion Carlton-Lewis.

image copyrightBoom
image captionFfion Carlton-Lewis: Ma' hi "totes yn ffan o T H Parry Williams"

Mi ddatblygodd y syniad am gymeriad Ffion o fy nghyfnod i fel Bardd Plant Cymru. Fe wel'is i blant oedd yn bwrpasol yn siarad yr un iaith â'i gilydd, ac yn aml yn newid yr acen a'r iaith fydden nhw'n eu defnyddio adref.

Fe wnes i hi'n ferch alluog ar bwrpas. Dydi hi ddim yn thick fel oedd Delyth a Bethan.

Un o'r rhesymau mawr dros fwynhau chwarae Veloria yw'r diffyg padding! Does dim angen fat suit neu Lycra o gwbl. Mi o'n i hefyd wir isio cymeriad gydag acen Cwm Tawe.

image copyrightBoom
image captionA fydd Veloria yn brolio am ei 'bargeinion' diweddaraf?

Mae Cameron Jenkins yn stori arall. Yn gynta' dwi'n gwisgo Lycra, wedyn ma'r fat suit, wedyn shorts hir tynn o dan y shorts rygbi. Wedyn crys rygbi tynn a wig a chap sgrym a tapie a bandage! Mae'r broses yn un hir ac anghyfforddus iawn.

Ond fel cymeriad, ma' Cameron yn un o'n hoff rai. Mae'n grêt gallu hefyd cyflwyno 'Bamps' - tadcu Cameron - i'r gyfres newydd. Mi fydd o'n rhoi pregeth wythnosol ac yn rhoi'r byd yn ei le.

image copyrightBoom
image caption'Rollercoaster emotional, obviously'

Latter day Glenys ydi Sioned Grug a'i chyngor eisteddfodol. Yn y gyfres newydd, mae brenhines y pethe yn trafod pob dim yn ei rhaglen newydd i ferched, 'Bwrlwm'.

image copyrightBoom
image captionMae Sioned Grug yn ôl gyda'i chyngor gwyyyuuuch.

Mi 'naeth côr yr 'Only Menopause' eu debut ar ddiwedd y rhaglen gynta'. Er nad oes 'na ganeuon rhwng y sgetsys yn y gyfres hon, mae'r gân olaf yn gyfle i mi gyfuno'r comedi â'r gân. Yn sicr, mae 'na rywbeth i bawb.

Bydd Caryl a'r Lleill yn parhau ar S4C, 20:30, Nos Fercher 28 Ionawr. Gallwch wylio'r rhaglenni yn ôl drwy'r iPlayer neu S4C Clic.