Blogiwr yn poeni am ei chartref ar ôl colli achos llys

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae Jacqui Thompson y poeni bod ei chartref yn y fantol

Mae blogiwr o Lanwrda yn Sir Gaerfyrddin yn dweud y bydd hi'n parhau i ymladd i gadw ei chartref wrth iddi wynebu gorfod talu dros £30,000 mewn iawndal a chostau i brif weithredwr y cyngor sir.

Mae cyfreithwyr Mark James wedi dweud wrth Jacqui Thompson y dylai hi egluro erbyn diwedd y dydd sut y bydd hi'n talu'r iawndal a chostau ar ôl iddi enllibio Mr James.

Mae'r datblygiadau yn benllanw ar gyfnod hir o ddrwgdeimlad rhwng Jacqui Thompson a Chyngor Sir Caerfyrddin.

Ar ôl cyfres o geisiadau cynllunio aflwyddiannus fe ddechreuodd hi ysgrifennu blog ar y we oedd yn feirniadol iawn o Gyngor Sir Caerfyrddin.

Cafodd hi ei arestio a'i thaflu allan o siambr Cyngor Sir Caerfyrddin yn 2011 am ffilmio cyfarfod o'r cyngor.

Yn ystod yr un flwyddyn, fe benderfynodd Jacqui Thompson ddwyn achos enllib yn erbyn y prif weithredwr yn dilyn sylwadau a wnaed amdani, ac fe wnaeth Mr James ddwyn achos wedyn yn ei herbyn hi am enllib.

Fe ariannwyd yr achos hwnnw gan Gyngor Sir Caerfyrddin ac fe enillodd Mr James y frwydr gyfreithiol.

Yn ddiweddarach fe ddywedodd Swyddfa Archwilio Cymru fod y cyngor wedi gweithredu y tu allan i'w pwerau wrth benderfynu ariannu'r achos .

Enllibus

Serch hynny, fe enillodd Mr James - ac fe ddywedodd y barnwr y dylai Jacqui Thompson dalu iawndal a chostau personol i Mr James sydd erbyn hyn yn fwy na £30,000, gyda llog.

Fe wnaeth Mrs Thompson fynd i apêl, a cholli'r apêl.

Mr James ac nid y cyngor sir, oedd yn gyfrifol am ei gostau cyfreithiol yn ystod yr apêl.

Yn ôl y barnwr roedd Jacqui Thompson yn gyfrifol am ymgyrch enllibus a bygythiol yn erbyn staff y cyngor.

Roedd gan Jacqui Thompson tan ddydd Gwener i ymateb i orchymyn costau gan y llysoedd.

Ond mae hi'n dweud nad oes ganddi arian i dalu.

Ei phryder hi yw y bydd ei chartref yn Llanwrda nawr yn y fantol a dyw hi ddim wedi penderfynu sut y bydd hi'n ymateb i'r llythyr cyfreithiol gan gyfreithwyr Mr James.

Mewn datganiad i BBC Cymru, fe ddywedodd Mr James bod ei gyfreithwyr wedi ceisio cysylltu gyda Jacqui Thompson ar sawl achlysur i drafod yr iawndal a chostau ond mae hi wedi gwrthod ymateb.

Disgrifiad o’r llun,
Mark James: 'Dim dewis ond defnyddio dulliau cyfreithiol'

Yn ôl Mr James doedd ganddo ddim dewis ond defnyddio dulliau cyfreithiol i hawlio costau ac iawndal iddo, am nad yw Mrs Thompson yn fodlon ymateb i lythyrau cyfreithiol.

Mae'n gobeithio y bydd hi'n fodlon cynnal trafodaethau neu i drafod sut y mae hi'n bwriadu talu'r ddyled.

Dyw hi ddim yn glir beth fydd yn digwydd i gostau'r cyngor sir wnaeth ariannu achos gwreiddiol Mr James.

Y gred yw bod y costau hynny dros £200,000.

Mae Pennaeth yr Adran Gyfreithiol Linda Rees Jones wedi dweud mewn datganiad y bydd y cyngor yn ystyried y sefyllfa o ran hawlio costau maes o law.

Straeon perthnasol