Cwpl priod yn colli apêl

Cyhoeddwyd

Mae cwpl priod o Gonwy oedd yn euog o dwyll wedi methu yn eu hymdrech i rwystro'r awdurdodau rhag hawlio gwerth £930,000 o'u hasedau gan gynnwys eu cartref.

Fe wnaeth Michael John Creamer ac Anita Creamer ffortiwn wrth brynu tai a'u gwerthu dros gyfnod o 12 mlynedd.

Ond roedd y ddau wedi dweud celwyddau wrth gwmnïau morgais ynglŷn â'u hincwm a'u hamgylchiadau er mwyn sicrhau benthyciadau.

Fe gafwyd y ddau yn euog o droseddau yn ymwneud a thwyll morgais yn Rhagfyr 2011.

Cafodd Mrs Creamer ei charcharu am ddwy flynedd.

Cafodd Mr Creamer, a gafwyd yn euog o dwyll credyd yn ogystal â thwyll morgais, ei garcharu am bedair blynedd a dau fis.

Gorchmynnodd y llys fod Mr Creamer hefyd yn ad-dalu £540,964 a Mrs Creamer £390,964.

Ddydd Mercher fe wnaeth y ddau gais i'r Llys Apêl er mwyn lleihau'r arian oedd angen ei ad-dalu.

Fe gafodd yr apêl ei wrthod, gyda'r barnwr yn dweud fod yr apêl ddwy flynedd yn rhy hwyr a'r ffaith fod y ddau wedi cytuno ar y pryd gyda'r telerau ad-dalu'r arian.