Eisteddfodau'r gorffennol

  • Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig
Rhai o Eisteddfodau'r gorffennol

Dyma restr o leoliadau mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi ymweld â nhw ers 1880. Mae hefyd modd edrych nôl ar wefannau Eisteddfod BBC Cymru, sy'n mynd nôl i'r flwyddyn 2000.

Er mwyn cael gwybodaeth am Eisteddfodau Genedlaethol cyn hynny, mae gwefan archif y BBC, Canrif o Brifwyl, yn cynnwys pob math o ffeithiau diddorol ar ffurf llinell amser o 1900 i 2000.

Mae yna hefyd oriel luniau arbennig o rai o bafiliynau'r gorffennol, o'r sied bren i'r Pafiliwn Pinc.

1999: Ynys Môn

1998: Penybont ar Ogwr

1997: Y Bala

1996: Llandeilo

1995: Abergele

1994: Castell Nedd

1993: Llanelwedd

1992: Aberystwyth

1991: Yr Wyddgrug

1990: Cwm Rhymni

1989: Llanrwst

1988: Casnewydd

1987: Porthmadog

1986: Abergwaun

1985: Y Rhyl

1984: Llanbedr Pont Steffan

1983: Ynys Môn

1982: Abertawe

1981: Machynlleth

1980: Dyffryn Lliw

1979: Caernarfon

1978: Caerdydd

1977: Wrecsam

1976: Aberteifi

1975: Cricieth

1974: Caerfyrddin

1973: Rhuthun

1972: Hwlffordd

1971: Bangor

1970: Rhydaman

1969: Fflint

1968: Y Bari

1967: Y Bala

1966: Aberafan

1965: Y Drenewydd

1964: Abertawe

1963: Llandudno

1962: Llanelli

1961: Rhosllannerchrugog

1960: Caerdydd

1959: Caernarfon

1958: Glyn Ebwy

1957: Llangefni

1956: Aberdâr

1955: Pwllheli

1954: Ystradgynlais

1953: Y Rhyl

1952: Aberystwyth

1951: Llanrwst

1950: Caerffili

1949: Dolgellau

1948: Penybont ar Ogwr

1947: Bae Colwyn

1946: Aberpennar

1945: Rhos

1944: Llandybie

1943: Bangor

1942: Aberteifi

1941: Hen Golwyn

1940: Aberpennar

1939: Dinbych

1938: Caerdydd

1937: Machynlleth

1936: Abergwaun

1935: Caernarfon

1934: Castell-nedd

1933: Wrecsam

1932: Aberafan

1931: Bangor

1930: Llanelli

1929: Lerpwl

1928: Treorci

1927: Caergybi

1926: Abertawe

1925: Pwllheli

1924: Pontypwl

1923: Yr Wyddgrug

1922: Rhydaman

1921: Caernarfon

1920: Y Bari

1919: Corwen

1918: Castell-nedd

1917: Penbedw

1916: Aberystwyth

1915: Bangor

1914: Dim Eisteddfod oherwydd y Rhyfel Byd Cyntaf

1913: Y Fenni

1912: Wrecsam

1911: Caerfyrddin

1910: Bae Colwyn

1909: Llundain

1908: Llangollen

1907: Abertawe

1906: Caernarfon

1905: Aberpennar

1904: Y Rhyl

1903: Llanelli

1902: Bangor

1901: Merthyr Tydfil

1900: Lerpwl

1899: Caerdydd

1898: Blaenau Ffestiniog

1897: Casnewydd

1896: Llandudno

1895: Llanelli

1894: Caernarfon

1893: Pontypridd

1892: Y Rhyl

1891: Abertawe

1890: Bangor

1889: Aberhonddu

1888: Wrecsam

1887: Llundain

1886: Caernarfon

1885: Aberdâr

1884: Lerpwl

1883: Caerdydd

1882: Dinbych

1881: Merthyr Tydfil

1880: Caernarfon

Pynciau Cysylltiedig