Cwmnïau tramor: Angen denu mwy

Ellis Roberts
Newyddion BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
Yr Arglwydd Davies o Abersoch
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Arglwydd Davies yn aelod o bwyllgor sy'n rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru

"Dydan ni ddim yn gwneud digon yng Nghymru i ddenu cwmnïau o dramor" - dyna neges y dyn oedd yn arfer arwain y gwaith hwnnw drwy Brydain.

Yn ôl yr Arglwydd Davies o Abersoch, oedd yn weinidog yn Llywodraeth Lafur Gordon Brown, mae angen gwneud llawer mwy i gadw cysylltiad â gwledydd tramor ar ôl ymweld â nhw.

"Dwi'm yn meddwl ein bod ni 'di gwneud digon i werthu i gwmnïau yn India a phob man - dyna lle mae'r gwaith, dyna lle mae'r pres, ac mae'n rhaid i ni werthu Cymru .....," meddai'r Arglwydd Davies, cyn-bennaeth banc Standard Chartered.

Er bod Llywodraeth Cymru wedi trefnu 77 o ymweliadau busnes â gwledydd tramor ers dechrau 2012, mae'n dweud bod 'na wastad lawer o waith i'w wneud ar ôl dod adref.

"Rhaid i chi alw prif weithredwyr cwmnïau bob tri mis ..... rhaid i chi gael cynllun ..... mae angen amserlen galw efo pob un ac mae'n rhaid i ni werthu ..... ond dyna sut y gall pobol fel fi helpu."

Disgrifiad,

Arglwydd Davies o Abersoch

Cyngor

Mae'r Arglwydd Davies yn aelod o bwyllgor sy'n rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru am ddenu swyddi yn y maes ariannol.

Dywedodd iddo ddechrau cysylltu â pobol yn barod ond nid yw am ddatgelu eu henwau eto.

Mae'r llywodraeth wedi dweud wrth BBC Cymru fod 79 o gwmnïau tramor wedi penderfynu dod â gwaith i Gymru y llynedd.

Yn yr hydref, meddai, fe gafodd bron 1,000 o swyddi eu creu o ganlyniad i'r ymweliadau diweddar â'r Unol Daleithiau a Chanada.

Dywedodd fod 'na dimoedd o bobol yn canolbwyntio ar ddenu buddsoddwyr tramor.