Dim £150,000 i Ian Watkins

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, South Wales Police

Fydd y pedoffeil Ian Watkins ddim yn derbyn £150,000 wedi i un o gwmnïau rheoli'r Lostprophets ddod i ben.

Roedd y canwr roc o Bontypridd, sydd wedi ei ddedfrydu i 35 mlynedd dan glo am droseddau yn ymwneud â cham-drin plant yn rhywiol, yn un o gyfarwyddwyr Goonies Touring Ltd.

Roedd y cwmni'n ennill arian drwy werthu nwyddau Lostprophets.

Fodd bynnag, yn ddiweddar, roedd Goonies mewn trafferthion ariannol.

Yn y Daily Mail dros y penwythnos, roedd adroddiad yn honni y byddai cyn aelodau'r grŵp, Lee Gaze, Mike Lewis, Stuart Richardson a Richard Oliver, yn derbyn hyd at £150,000.

Trafferthion ariannol

Bu Goonies yn gwmni llwyddiannus, gydag oddeutu £200,000 yn y banc a ffioedd yn ddyledus am berfformiadau i ddod.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Ffynhonnell y llun, Helen Tipper

Ond wedi i Watkins gael ei gyhuddo o nifer o droseddau, dechreuodd y trafferthion ariannol, ac fe ddaeth gweddill y band â'r cwmni i ben.

Cafodd cyfarfod credydwyr ei gynnal ar 17 Rhagfyr a chafodd y cwmni ei ddirwyn i ben yn swyddogol.

Mae gan Watkins, 37, hawl i ennill ffioedd am waith gafodd ei wneud cyn ei gyhuddiad, ond does ganddo ddim hawl i fanteisio ar ei enillion tra'i fod o dan glo. Mae'n parhau i dderbyn breindaliadau hawlfraint o ganeuon y band.

Roedd y canwr hefyd yn gyfarwyddwr ar y cwmni segur Made in Hell Ltd, gafodd ei ddirwyn i ben yn ddiweddar.

Mae aelodau eraill Lostprophets wedi bod yn teithio gyda'u band newydd, No Devotion, ers iddyn nhw benodi Geoff Rickly yn brif leisydd y llynedd.

Straeon perthnasol