Gwahardd nyrs am ymosodiad rhyw

  • Cyhoeddwyd

Mae nyrs wedi cael ei wahardd rhag gweithio am ymosod yn rhywiol ar ferch ysgol, ar ôl dweud wrthi y byddai'n gallu ei gwella hi.

Clywodd gwrandawiad y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (CNB) fod Colin Buckley, 40, wedi "cuddio tu ôl i ffasâd fel nyrs parchus gyda'r gwasanaeth iechyd".

Daeth y drosedd hanesyddol i'r amlwg wedi i'r ferch droi'n 18 oed a dweud wrth ei modryb am yr hyn ddigwyddodd.

Clywodd y gwrandawiad fod Buckley wedi dweud wrth yr heddlu wrth gael ei arestio: "Alla' i ddim credu'i bod hi wedi dweud am hyn. Fe wnes i rywbeth 10 mlynedd yn ôl. Fe wnes i wneud iddi fy nghyffwrdd."

Cafodd Buckley, o Abertawe, ei garcharu ym mis Rhagfyr 2013 ar ôl cyfadde' i gyfres o droseddau rhyw.

Clywodd y llys fod Buckley wedi dweud wrth y ferch dan sylw yn yr achos hwn: "Dwi'n gwybod 'mod i'n bod yn ddrwg ond alla' i ddim helpu'r peth."

Does dim modd cyhoeddi enw'r ferch oherwydd rhesymau cyfreithiol, ond dywedodd hi fod y drosedd wedi gwneud iddi deimlo'n "afiach".

Dywedodd y Barnwr Huw Davies fod bywyd y ferch wedi ei "ddifetha" a dywedodd nad oedd gan Buckley "ots am y niwed roedd o'n achosi er mwyn cael rhyw fath o bleser rhywiol".

Roedd Buckley wedi dweud wrth yr heddlu nad oedd yn gwybod pam ei fod wedi cyflawni'r drosedd.

Dywedodd cadeirydd panel y CNB, Tim Skelton fod ymddygiad Buckley yn "gwbl annerbyniol ac wedi tanseilio ffydd y cyhoedd yn y proffesiwn nyrsio".

"Er iddo bledio'n euog yn y llys dydy o erioed wedi hawlio cyfrifoldeb llawn am ei weithredoedd nac wedi cydnabod difrifoldeb ei ymddygiad na'r effaith ar y ddioddefwraig ifanc."

Penderfynodd y panel fod Buckley "yn parhau'n risg i'r cyhoedd" a chafodd ei dynnu oddi ar y gofrestr nyrsio.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol