Cytundeb newydd i reoli Cyngor Powys

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, oliver dixon | geograph

Mae tri grŵp annibynnol wedi dod ynghyd i ffurfio grŵp newydd i reoli Cyngor Powys, gan gychwyn ar y gwaith ddydd Llun.

Mae gwleidyddion o'r Democratiaid Rhyddfrydol a'r Ceidwadwyr yn dweud bod arweinyddiaeth gref yn hanfodol wrth i'r awdurdod wynebu penderfyniadau anodd ynglŷn â thoriadau.

Mae grwpiau annibynnol wedi bod yn rhan o draddodiad gwleidyddiaeth leol ym Mhowys lle mae ymgeiswyr yn sefyll fel aelodau unigol ac yna'n dod at ei gilydd wedi'r etholiad er mwyn creu gweinyddiaeth i reoli.

Erbyn hyn mae Grŵp Annibynnol Powys wedi dod i gytundeb â'r Grŵp Anwleidyddol a'r Grŵp Annibynnol ynglŷn â chabinet y cyngor.

'Partneriaeth ffurfiol'

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Barry Thomas: "Mae'r cyngor yn wynebu pwysau ariannol parhaus ac mae angen y cryfder a'r sefydlogrwydd mae partneriaeth yn ei roi.

"Felly, o ddydd Llun bydd y tri grŵp annibynnol yn cydweithio am y tro cyntaf mewn partneriaeth ffurfiol."

Cafodd Mr Thomas ei ethol fel arweinydd ym mis Ionawr 2014 wedi i'w ragflaenydd golli pleidlais o ddiffyg hyder, ar ôl trio creu clymblaid newydd fyddai'n rheoli'r cyngor.

Mae 73 o gynghorwyr ar y cyngor, gyda'r mwyafrif o'r rheiny'n gynghorwyr annibynnol.

'Sefydlogrwydd gwleidyddol'

Mae Glyn Davies, AS Ceidwadol Sir Drefaldwyn, wedi dweud bod angen i Bowys arbed hyd at £70 miliwn erbyn 2020, gan olygu bod angen "sefydlogrwydd" gwleidyddol ar yr awdurdod.

"Mae'r cyngor eisoes wedi cytuno ar arbedion sylweddol, ond mae llawer o waith eto i'w wneud", meddai.

"Ni fydd modd gwneud hyn oni bai bod y cyngor yn unedig a bod cynghorwyr unigol yn cydweithio'n agos gyda'r bobl leol fydd yn cael eu heffeithio gan eu penderfyniadau."

Dywedodd John Morris, arweinydd grŵp y Democratiaid Rhyddfrydol ar y cyngor: "Mae Powys yn wynebu cyfnod anodd ac rydym yn gobeithio y gall y cynghorwyr annibynnol symud oddi wrth wleidyddiaeth bersonol y gorffennol a chydweithio er budd trigolion Powys."

Straeon perthnasol