Ymgyrch i leihau faint o siwgr sy'n cael ei fwyta

  • Cyhoeddwyd
SiwgrFfynhonnell y llun, SPL

Mae ymgyrch wedi cael ei lansio ddydd Llun i geisio helpu teuluoedd yng Nghymru i leihau faint o siwgr maen nhw'n bwyta.

Mae'r ymgyrch Cyfnewid Siwgr Newid Am Oes wedi'i anelu at deuluoedd gyda phlant 4-11 oed, gan roi cyngor ynglŷn â bwyta llai o fwydydd llawn siwgr, a mwy o fwydydd iach.

Mae cyngor meddygol yn awgrymu na ddylai mwy na 10% o'r caloriau mae person yn eu bwyta mewn diwrnod ddod o siwgr. Mae hynny'n gyfystyr â 11-14 llwy de o siwgr pob dydd.

Gall un can o ddiod pop gynnwys naw llwy de o siwgr, gyda photel 2 litr yn cynnwys hyd at 40 llwy de.

Mae'r ffigyrau diweddaraf yn dangos bod 40% o blant 7-11 oed yng Nghymru yn or-dew neu dros eu pwysau.

'Bwyta gormod o siwgr'

Dywedodd Prif Swyddog Meddygol Cymru, Dr Ruth Hussey: "Mae pobl ar draws Cymru yn bwyta gormod o siwgr. Mae hi'n rhyfeddol faint o siwgr sydd wedi'i gynnwys yn rhai o'r bwydydd a diodydd rydym ni'n rhoi i'n plant, a gall hyn gael effaith sylweddol ar eu hiechyd.

"Gall gormod o siwgr olygu bod ein plant yn wynebu oes o iechyd gwael, o or-dewdra neu glefyd siwgr i broblemau gyda'u dannedd.

"Mae'r ymgyrch Cyfnewid Siwgr yn ceisio rhoi cymorth i deuluoedd wneud camau bychan er mwyn gwneud newid mawr i fywydau eu plant."