Mjadzelics: 'Rhybuddio'r heddlu'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Joanne Mjadzelics

Mae llys wedi clywed fod cyn-gariad y pidoffeil, Ian Watkins, wedi mynd â mam - gafodd ei chanfod yn euog yn yr un achos ag o - at yr heddlu, gan eu rhybuddio y byddai'r canwr yn cam-drin ei phlentyn.

Mae Joanne Mjadzelics, 39, o Doncaster yn honni iddi geisio dweud wrth yr awdurdodau am Watkins nifer o weithiau am ei ddiddordeb mewn cam-drin plant yn rhywiol.

Fe ddywedodd wrth Lys y Goron iddi gymryd cyfrifoldeb am y mater wedi i heddlu roi'r gorau i ymchwilio i ymddygiad cyn brif leisydd y banc roc, Lostprophets.

Mae hi'n gwadu saith cyhuddiad yn ymwneud â delweddau anweddus o blant.

Cafodd Watkins ei ddedfrydu i 35 mlynedd o garchar am geisio treisio babi a throseddau eraill yn ymwneud â cham-drin plant yn rhywiol, ym mis Rhagfyr 2013.

Ddydd Mercher, fe welodd y rheithgor fideo o Ms Mjadzelics a Watkins yn y gwely - yn trafod eu hawydd i gam-drin plant.

Wrth gael ei chroes-holi, fe ddywedodd yr erlynydd ei bod hi'n edrych fel petae hi'n mwynhau'r hyn oedd hi'n ei ddweud.

Fe wadodd Ms Mjadzelics hynny, gan ddweud ei bod Watkins wedi dweud wrthi pa eiriau i'w defnyddio.

Yn ogystal, fe holwyd Ms Mjadzelics am amser pan ofynodd hi i Watkins anfon lluniau o gam-drin plant ati. Fe honnodd ei bod hi'n gofyn am ddelweddau o oedolion, a'i bod hi wedi cario 'mlaen â'r gêm gyda Watkins.

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol