Heddlu'n ymddiheuro am ddweud am farwolaeth dros y ffôn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Heddlu'r Gogledd nad yw'n arferol dweud wrth deulu am farwolaeth dros y ffôn

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi ymddiheuro i ddynes a gafodd wybod am farwolaeth ei gŵr dros y ffôn.

Mae heddwas hefyd wedi cael ei ddisgyblu o ganlyniad i'r ymchwiliad, yn dilyn cwyn gan Ruth Williams am y modd "amhriodol" y cafodd hi wybod fod ei gŵr, David, wedi marw'n sydyn yn Nhremadog ym mis Ionawr 2014.

Ar y pryd, fe wnaeth yr heddlu ryddhau datganiad yn amddiffyn gweithredoedd yr heddwas, gan ddweud ei fod wedi cael ei "orfodi" i dorri'r newyddion ar ôl ateb galwad ar ffôn symudol y diweddar Mr Williams.

Ond daeth i'r amlwg yn ddiweddarach nad oedd hyn yn wir, a bod y swyddog yn hytrach wedi ffonio Mrs Williams ar ei ffôn symudol hi.

Meddai'r Uwcharolygydd Peter Newton: "Dydy hi ddim yn arferol i Heddlu Gogledd Cymru ddweud wrth deulu am farwolaeth dros y ffôn. O dan yr amgylchiadau, roedd hyn yn ffordd gwbl amhriodol ac annerbyniol i ddweud wrth Mrs Williams am farwolaeth ei gŵr ac mae'r heddlu a'r heddwas dan sylw wedi ymddiheuro iddi."

O ganlyniad i'r ymchwiliad, cafodd y swyddog rybudd ysgrifenedig.

Mewn ymateb, dywedodd Mrs Williams ei bod yn hapus bod y swyddog wedi cael ei ddisgyblu.

Ychwanegodd: "Doedd hi ddim yn briodol i mi glywed dros y ffôn bod fy ngŵr wedi marw. Gallai'r swyddog fod wedi gwneud mwy o ymdrech i ddweud wrtha' i yn y cnawd.

"Mae pob heddwas rwyf wedi delio gyda nhw ers hynny wedi dangos llawer o gydymdeimlad a dealltwriaeth."